Kinto

Преведоха на стопаните по 12,22 лв. на декар за зелени плащания

0

Държавен фонд „Земеделие” изплати над 441.2 млн. лева зелени директни плащания за Кампания 2017. Парите са по Схемата за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда. Подпомагане по схемата за зелени директни плащания получават 56 972 земеделски стопани.

Изчисленията на изплатената финансова помощ са извършени по индикативната ставка, която е 12,22 лв/дка. След издаването на заповед за конкретен размер на индивидуалното подпомагане по схемата ще бъде направено преизчисление и земеделските стопани ще получат доплащане. През май миналата година ставката за зелените плащания бе 12,40 лв./декар.

Фермерите, които имат право на плащане по СЕПП, трябва да спазват в рамките на всички свои хектари, отговарящи на условията за подпомагане, селскостопански практики, благоприятни за климата и околната среда. Площите, заети с трайни насаждения, нямат приложими зелени изисквания. Тези кандидати получават зелени директни плащания за допустимите си площи с трайни насаждения.

Подпомагането по схемата се определя на база допустимата площ по СЕПП, определена след извършването на административни и проверки на място. От Кампания 2017 при неспазване на зелените изисквания се въвежда налагане на административни санкции за наддеклариране.

Споделете.

Коментирайте

Close