Вкуси България със SlowTours.bg

Едва половината от всички 12 000 пчелари в България работят законно

0

В България има 12 000 пчелари, а само 6 400 от тях са регистрирани. „По закон само регистрираните като земеделски стопани имат право на подпомагане, така че апелирам всички да се регистрират“, заяви днес аграрният министър проф. Христо Бозуконв по време на видеоконферентна среща с пчеларския бранш днес.

„Информационната система за оповестяване на третиранията отива само до стопаните с регистрирани пчелини като животновъдни обекти. Това е основната причина за поражения при пчелни семейства. Трябва да има изрядност и след това да се търси подпомагане“, категоричен бе министърът. Експертна работна група с участие на представители на научните среди ще подпомага решаване на проблемите в сектор „Пчеларство“ и неговото развитие. Целта е да се анализират текущите и належащи проблеми в сектора, като се набележат спешни мерки за подпомагане. Земеделският министър призова от страна на бранша също да бъдат излъчени представители за по-добра координация.

Проф. д-р Христо Бозуков

Проф. д-р Христо Бозуков

По време на срещата браншът отново бе информиран, че предвид констатираната висока смъртност на пчелните семейства, в резултат на засушаването през 2020 г., са предприети действия. Проектът на държавната помощ, свързана с компенсиране на земеделските стопани поради неблагоприятни климатични събития вече е готов и предстои да бъде изпратен към ЕК.

По т. нар. временна рамка за компенсиране загубите на земеделските стопани във връзка с Ковид-19, насочена към пчеларски бранш, трябва да бъде доказано пред ЕК, че браншът е пострадал в следствие именно на пандемията. По отношение на de minimis таванът за тази година е достигнат и този инструмент не може да бъде използван.

Държавен фонд „Земеделие“ отчита повишен интерес от страна на пчеларите към схемата за кредитиране на одобрени проекти по Националната програма по пчеларство (НПП). Постъпили са 164 бр. заявления за кандидатстване за близо 800 000 лева, като повишението на броя на предоставените кредити спрямо предходната година до този момент е с над 30 процента. Кредитите се предоставят при намален годишен лихвен процент в размер на 2,5 %. Те покриват до 95% от полагащата се безвъзмездна финансова помощ по мерки А, Б, В и Д от НПП, а останалата част се осигурява от кандидатите.

Кредитът и дължимата по него лихва се погасяват еднократно, чрез прихващане на стойността му от одобрената финансова помощ, която пчеларят ще получи по Националната програма по пчеларство. Гарантирането на кредита се осъществява по облекчен ред, като от кредитополучателите се изисква единствено издаване на запис на заповед в полза на Държавен фонд „Земеделие“. Приемът на заявления за кандидатстване по схемата за кредитиране е до 30 юни 2021 г. и всички желаещи с одобрени проекти по НПП могат да се възползват от финансиране при изгодни условия.

Споделете.

Коментирайте

Close