Вкуси България със SlowTours.bg

ЕК одобри 2,4 млрд. евро за България по Програмата за развитие на селските райони

0

Европейската комисия одобри днес българската Програма за развитие на селските райони (ПРСР) за програмния период 2014-2020 г. В Програмата са описани приоритетите на България за използването на 2,9 милиарда евро от публичните средства, които са на разположение за периода 2014-2020 г. Става дума за 2,4 милиарда евро от бюджета на ЕС, включително 28 милиона, прехвърлени от българския пакет за директни плащания в рамките на Общата селскостопанска политика (ОСП), и 0,5 милиарда национално финансиране, уточниха от ЕК.

По първата цел за повишаване на конкурентоспособността и балансирано развитие на хранително-вкусовата и горската промишленост се очаква инвестиционно подпомагане да получат около 3 500 земеделски стопанства и около 120 дружества от сектора на горското стопанство. Над 4 000 дребни селскостопански производители ще получат подкрепа, за да развият своите стопанства, а 1 630 млади земеделски стопани ще получат помощ за стартиране на техния бизнес.

По втората цел за опазване и устойчиво управление на екосистемите, ефективно използване на природните ресурси, смекчаване на последиците от изменението на климата и приспособяване към него, помощта за преминаване към биологично земеделие и неговото поддържане ще обхване около 46 000 ха, от които 23 000 ха по линия на преминаването към биологично земеделие.

Мерките за агроекология и климат ще се прилагат на площ от 113 000 ха, а за 60 000 ха в определени зони от Натура 2000 ще бъде отпусната компенсаторна помощ. В рамките на третата цел за социално-икономическо развитие на селските райони ще бъдат създадени над 4 200 работни места чрез диверсификация и развитие на малки предприятия, други 600 работни места – посредством изпълнението на стратегиите за местно развитие. Една трета от населението на селските райони ще се възползва от подобрена инфраструктура.

„Всяка страна членка или регион трябва да организират програмите си така, че те да съответстват на тяхното положение. Например, българската програма има специфичен тематичен акцент върху подпомагането на малките ферми. Също така тя ще засили конкурентоспособността на секторите за производство на плодове, зеленчуци и животновъдството, както и ще отговори на екологичните изисквания с помощ за производството на екологично чиста продукция“, коментира европейският комисар по земеделие и развитие на селските райони Фил Хоган.

„Чрез тези пари земеделците ще могат да развият своя бизнес, да постигат по-добри резултати за себе си и да създадат повече работни места в селското стопанство. Специално внимание обръщаме на финансирането на малките производители, както и на младите фермери.

Подкрепяме органичното земеделие, чиято продукция все повече се търси на европейския пазар и у нас. Основната ни цел е да подпомогнем производителите, но също и да има повече качествени и достъпни продукти родно производство за трапезата на българите. Очаквам тези пари бързо да достигнат до хората, за да усетят те ефекта от европейския бюджет „, добави заместник-председателят на ЕК с ресор бюджет и човешки ресурси Кристалина Георгиева.

Подпомагането по Програмата за развитие на селските райони е вторият стълб на Общата селскостопанска политика, който осигурява на държавите членки финансиране от ЕС за управление на многогодишни, съфинансирани програми на национално или регионално равнище. В 28-те държави членки се предвиждат общо 118 програми.

Споделете.

Коментирайте

Close