Caryx

ЕК предлага 15% намаление в директните плащания до 2027 г.

0

С около 15% ще бъдат орязани директните плащания в Европейския съюз до 2027 г., ако предложенията на Европейската комисия за многогодишната бюджетна рамка за периода 2021-2027 г. бъдат приети от страните членки на ЕС и Европейския парламент. При представянето им днес стана ясно, че в бюджета на Общата селскостопанска политика (ОСП) в новия програмен период не достигат 27,4 милиарда евро, за да се запази финансовата подкрепа за земеделските производители на сегашното равнище.

Гюнтер Йотингер

Гюнтер Йотингер, еврокомисар по бюджета

Ако предложението на ЕК бъде прието, бюджетът на ОСП ще намалее със 7,2% през следващите 7 години до 11,2% през 2027 г.

В цифрово изражение въздействието върху преките плащания ще бъде с 10% надолу за целия период и с около 15% през 2027 г.

Така бюджетът за селското стопанство в ЕС не само ще плати цялата сметка за Брекзит (18,9 млрд. евро), но и ще прибави 8,5 милиарда евро за развитието на други политики на Европейския съюз, коментират анализаторите от Farm Europe.

В крайна сметка ОСП ще представлява само 30,4% от европейския бюджет. Въпреки изразените амбиции, ЕК реши да не увеличава общия обхват на бюджета на Общността, като ограничава усилията, изисквани от държавите членки, до 1,08% от БВП. От друга страна предложеното намаление за Общата селскостопанска политика е много по-строго от предложеното от комисаря по бюджета Гюнтер Йотингер.

8,15% спад в доходите на земеделските стопани

В несигурен политически и икономически контекст, когато почти всички селскостопански сектори са в криза, това предложение е много тревожно за бъдещето на европейските отрасли и за икономическата устойчивост на много земеделски стопанства в Европейския съюз. Според анализите на Farm Europe, отчитайки дела на преките плащания в окончателния доход на стопанството, предложението на Комисията за бюджета ще доведе до намаление на доходите на европейските земеделски стопани с 8,15% през 2027 г.

Спадът ще достигне 26,4% в Дания и 13% в Чешката република – държави, където делът на директните плащания е най-голям. В Германия и Франция земеделските доходи ще намалеят с около 6,5%, а в Италия и Испания – с около 3,5% .

ЕК предлага програмите за развитие на селските райони да бъдат орязани с 16 млрд. евро

Предложението на Европейската комисия дълбоко поставя под съмнение способността на европейския селскостопански сектор да посреща нарастващите обществени очаквания. Въпреки че подпомагането на млади земеделски стопани се сочи като приоритет, предложените насоки биха довели до ускоряване на преструктурирането на селското стопанство, особено в секторите на млякото, полските култури и говеждото месо.

Комисията съобщава за инфлация от 1,1% за селскостопанския сектор. ЕК предлага допълнително тежко съкращаване на програмите за развитие на селските райони. Предлага се съкращаване на 16 млрд. евро във втория стълб на ОСП за периода, което означава, че общите загуби за предложения бюджет на ОСП ще достигнат средно 11,71% за периода 2021-2027 г., а в годишно изражение – 16% през 2027 г.

Споделете.

Коментирайте

Close