Вкуси България със SlowTours.bg

Как да спасим лозята, ако са ударени от градушка

0

През май и юни често лозята са засегнати от градушки, които нанасят непоправими щети. Ако сте застраховали лозето си, може да получите компенсация за реколтата от текущата година, въпреки че тя рядко напълно покрива щетите. Пострадалите лози изискват грижи, за да се осигури богата реколта идната година.

Мерките, които се предприемат след градушка, се съобразяват с времето, по което е паднала и в зависимост от нанесените поражения. Ако градушката е паднала в края на месец юни, когато е периодът на активния растеж на леторастите и е унищожила очакваната реколта, прилагаме метода резитба на зелено.

Тя се прави чрез изрязване на всички плодни пръчки. На чепове с по две очи се режат най-ниско разположените 3-4 летораста. Развиват се по два нови летораста. През идната година се използват най-добрите, избрани от резитбата чепове с по две очи или дълги плодни пръчки.

Повечето от тези леторасти пускат реса през същото лято и дават второ грозде. Често след ранните градушки, при по-дълготрайна есен, то узрява. В случаи, когато са паднали по-слаби градушки, когато са запазени части от листата и гроздовете, не се извършва резитба на зелено. По-късните градушки, през юли и август, независимо от степента на поражения, не изискват извършване на резитба.

След градушка, напръскайте лозето с фунгицид

За да се възстановят пораженията, трябва да се предприемат задължителни мерки, независимо дали се налага или не резитба. След градушка лозето се напръсква с фунгицид. Препоръчва се около 1,5% бордолезов разтвор. Пръсканията при младите лозя и тези срещу маната при попадналите под градушка лозя, продължават до късно.

Засегнатите от градушка лозя са значително отслабнали. Грижите за тях, до есента на следващата година изискват торене, филизене, обработване на почвата и други. През есента, по време на дълбоката обработка, се препоръчва наторяване на почвата с калиеви и фосфорни торове, а рано напролет се подхранват с азотни.

Зимната резитба също е от значение. Някои лозари оставят по-малко зимни очи, понеже лозите са отслабнали, но това е доказан грешен подход и не дава по-добър резултат. Повредените от градушката зимни очи не прокарват, погрешно е да се намали броят им, понеже лозата не развива достатъчно листа и леторасти, за да използва благоприятните условия по времето на вегетацията.

През месец юни се извършва една от най-важните резитби на лозата

Юни е времето, когато правим една от най-важните резитби на лозята. Методът на колтучене изисква внимателен и правилен начин на приложение, в противен случай може да нанесем щети на лозата. Колтученето е ефективен метод, прилаган в отглеждането на десертни сортове. Изключително лесно приложим е при лозите, които се отглеждат в дворовете. Правилното извършване и спазването на сроковете гарантират по-голямо количество и по-сладко грозде.

Младите лозари трябва да знаят, че лозовите филизи в пазвите на листата си, образуват растежни пъпки. Те се развиват, като странични леторасти. Израстъците наричаме колтуци. Методът, по който се съкращават или премахват на ръка се нарича колтучене. Израстъците употребяват резервните хранителни вещества, превръщат се в пълноценни органи едва в края на развитието си.

С резитбата решаваме проблема със зашумяването на лозите, което пречи на опрашването и зреенето

При буйно развитие на лозите, колтуците причиняват зашумяване. То пречи на опрашването и зреенето. Прилага се метода на колтучене, но не се премахват напълно листата, а се запазват от 3 до 5 листа. Младите и активни листа допринасят за натрупване на повече захари и наедряване на зърното.

Препоръчва се изцяло отстраняване на колтуците при буйно растящите асми, които засенчват гроздовете след цъфтежа им, до момента преди зазряването. Някой се прекършват на 4-6 листа, а напълно се отстраняват само тези, който пречат.

Присаждането на зелено е най-лесно по време на вегетация на лозите

По време на вегетация присаждането на лози се осъществява лесно. При неуспех, присаждането може да се повтори същия месец, вместо да се чака до идната година. Методът се нарича присаждане на зелено. Подходящият период е от края на май до втората половина от месец юли.

Присаждането на зелено се осъществява по два начина, чрез разцеп или обикновена копулация. И двете практики изискват предварителна подготовка. Избират се от 2 до 5 летораста, а останалите се премахват. Лозата се полива ден-два преди засаждането. Филизите се почистват от листа, мустаци и реси, преди да се пристъпи към същинското присаждане. За по голямо удобство, филизите се поставят в съд с вода, от който се взимат калемите.

Зоната на вдървесиняването е най-подходяща за поставяне на калема. Тя се установява чрез внимателно опипване с пръсти. В зоната откъм страната на горното зимно око, се прави кос отрез под ъгъл, приблизително 30 градуса през междувъзлието. Калемът се подготвя, като се пререже филизът, който е еднакво дебел с подложката, на около 1 сантиметър над листа и около 2 сантиметра под него.

В пазвата на листа има пъпка, често е незабележима, но е добре, ако е започнала да се развива. Отстраняват се две трети от листната петура. От страна на пъпката, на разстояние около сантиметър под нея се прави кос отрез. Наклонът и размерът му трябва да са еднакви с отреза на подложката.

За резитбата на лозята изберете хладно и влажно време

Калемът се поставя върху подложката, отрезите трябва да се покриват напълно. Частите се привързват с памучен конец, но вместо да се правят възли, се усукват краищата. Калемът се наблюдава в следващия час, ако през това време върху него се появи капка, соковете са преминали в него и съединяването е преминало успешно.

Новополученият филиз се превързва към колче, за да се предотвратят повреди причинени от силните ветрове. След около 2-3 седмици пъпката се развива, а срастването се е получило. Задължително се премахва превръзката.

Съществената разлика между двата метода е направата на отрезите. В този случай, избраният летораст за подложка се прерязва напречно, на 3-4 сантиметра над коляното (възела). Близо до него се прави разцеп по диаметъра. Правят се коси отрези, оформящи клин. Те трябва да са разположени от двете страни под възела на калемчето, което задължително е еднакво дебело с подложката. Подготвено по този начин, то се поставя в разцепа и се привързва с памучен конец.

За успешно присаждане, отрезите трябва да са гладки. Важно значение имат и метеорологичните условия. При относително хладно или по-влажно време, калемът не засъхва и срастването е почти сигурно. Затова се препоръчва мястото на присаждане да се засенчи. За да се избегне засъхването на отрезите по време на манипулация, присаждането се извършва сутрин приблизително до 9 часа или надвечер след 17 часа. Влажното или хладно време позволяват присаждането да се извърши през целия ден.

Споделете.

Коментирайте

Close