Вкуси България със SlowTours.bg

Кладенци, чешми и навеси ще се строят без разрешение от кметството

0

Кладенци, чешми и навеси ще се строят без разрешение от кметствата, а поставянето на оранжерии и изграждането на леки селскостопански постройки в урегулирани имоти ще става при облекчени условия.

Това гласуваха депутатите с поправките в Закона за устройство на територията (ЗУТ). Ето кои са част от промените, които пряко засягат земеделските стопани и хората с имоти на село:

  • Отпада изискването за разрешение за строеж на кладенци, навеси, чешми,
    септични ями и временни тоалетни и леки постройки за инвентар и отоплителни материали.
  • При облекчени условия (без проект) се издава разрешение за строеж и за реконструкция и основен ремонт на покриви и постройки на допълващото застрояване – селскостопански и други обслужващи сгради (плевни, обори, летни кухни, гаражи, кочини и кокошарници).
  • Намаляват се изискванията за изграждане на оранжерии с площ от 200 кв. до 1000 кв. м., включително парници с временна конструкция.

С гласуваните промени се ограничава възможността да се строи по-високо от допустимото във вилните зони. До момента не е ясно дали облекченията за новите кладенци ще засегнат по някакъв начин изискването за регистрацията на вече изкопаните кладенци.

Проблемът е на дневен ред от десет години. Само допреди три месеца течеше офанзива за вписването на кладенците, тъй като нерегистрираните трябваше да бъдат премахвани след 27 ноември 2020 г. Министърът на екологията Емил Димитров обаче настоя срокът за подаване на документите за регистрация в кметствата да бъде удължен поне с една година.

Споделете.

Коментирайте

Close