Вкуси България със SlowTours.bg

Брюксел одобри пчеларската програма

0

Европейската комисия одобри пчеларската програма

Европейската комисия одобри 28-те национални програми за производство и предлагане на пазара на пчелни продукти за периода 2014-2016 г. Българската пчеларска програма е с бюджет от 14 млн. лв., от които половината са европейско финансиране.

Националната ни пчеларска програма беше разработена с широкото участие на браншовите организации и бяха взети предвид предложенията на регионалните пчеларски дружества и на редовите пчелари.

Мерките и дейностите в новата пчеларска програма се запазват. В нея са подобрени условията за кандидатстване чрез отворен прием на заявления с предварително обявен период по примера на директните плащания. По този начин всички пчелари, отговарящи на критериите за финансиране, имат достъп до отделните мерки и сектори в програмата.

По мярка „Популяризиране на пчелния мед и пчелни продукти” ще може да кандидатства само една организация, предварително одобрена от останалите браншови структури.

По мярката „Борба срещу вароатозата” ще се финансират разходи за пролетно или есенно третиране на пчелните семейства, като за всяко от третиранията се използва само един от одобрените препарати.

По мярка „Извършване на физико-химични анализи на пчелния мед” се възстановяват част от разходите за изследване на пчелния мед за 8 показателя.

За закупуване на нови кошери ще могат да кандидатстват пчелари, притежаващи към датата на кандидатстване не по-малко от 20 и не повече от 150 пчелни семейства.

Пълният текст на пчеларската програма ще бъде публикуван на страницата на МЗХ и ДФЗ.

Споделете.

Коментирайте

Close