Вкуси България със SlowTours.bg

ЕС увеличава използването на органични и отпадъчни торове

0

Европейският парламент даде зелена светлина за улесняване на достъпа до единния европейски пазар за торове, произведени от органични или рециклирани материали, и гласува новите правила за ограничения за кадмий.

Съществуващите правила на ЕС за торовете обхващат основно конвенционалните торове, обикновено извличани от мини или произведени химически, с висока консумация на енергия и производство на CO2. Различаващите се национални правила затрудняват производителите на органични торове да ги продават и използват в единния европейски пазар.

Новото законодателство:

  • насърчава увеличеното използване на рециклирани материали за производството на торове, като по този начин спомага за развитието на кръговата икономика и същевременно намалява зависимостта от внос на хранителни елементи;
  • облекчава достъпа до пазара на иновативни органични торове, като така на земеделските производители и потребителите ще се даде по-голям избор и ще се насърчат зелените иновации;
  • установява общоевропейски критерии за качество, безопасност и околна среда за „ЕС“ торовете (т.е. тези, които могат да се търгуват на целия единен пазар на ЕС).

Регламентът, одобрен от Парламента с 582 гласа „за“, 38 гласа „против“ и седем „въздържал се“, ще бъде представен за одобрение на Съвета на министрите на ЕС. “Този регламент, част от пакета за кръговата икономика, отваря вътрешния пазар за всички видове продукти за наторяване. Земеделските производители и производителите ще се възползват от новия закон, тъй като административните тежести ще бъдат намалени.

Това значително ще намали рисковете за здравето и околната среда за потребителите и ще ги улесни да продават торове в целия ЕС“, заяви докладчикът на комисията по вътрешния пазар Михай Цуркану (ЕНП, Румъния).

Докладчикът на комисията по околна среда Елизабета Гардини (ЕНП, Италия) добави: “Новите правила включват разумни ограничения за замърсителите и достъпа до пазара на всички онези продукти, които са били изключени преди това.

Най-накрая на европейско равнище е въведена единна хармонизирана граница за всички замърсители, особено за кадмий, който най-много тревожи държавите членки. Тъй като тематиката е чувствителна, ограничението за кадмий, установено с регламента, може да бъде преразгледано след седем години от влизането му в сила”.

В момента само 5% от отпадъчните органични материали се рециклират и използват като торове. Според оценки, ако повече био отпадъци бъдат рециклирани, те могат да заменят до 30% от неорганичните торове.

Според Комисията, ЕС внася повече от 6 милиона тона фосфатна скала годишно, но може да възстанови до 2 милиона тона фосфор от утайки от отпадъчни води, биоразградими отпадъци, месо и костно брашно или оборски тор. Почти половината от торовете на пазара на ЕС не са обхванати от съществуващото законодателство. Новият регламент за торовете, който ще замени настоящия от 2003 г., включва всички видове торове (минерални, органични, подобрители на почвата, растителни въпроси и др.).

Споделете.

Коментирайте

Close