Вкуси България със SlowTours.bg

Фермерите ще продължат да получават досегашните европейски субсидии и през 2020 г.

0

Фермерите ще продължат да получават субсидии от Европейския съюз на сегашните нива и по същите правила, дори ако новият дългосрочен бюджет на ЕС и рамката на бъдещата Обща селскостопанска политика (ОСП) все още не са приети. Това съобщиха от Комисията по земеделие по повод одобрения първи пакет от преходни правила след 2019 г., свързани с реформата на ОСП.

Целта е да се осигури плавен преход към бъдещата селскостопанска политика на ЕС и да се осигури яснота за земеделските стопани, преди въвеждането на новите правила. Днешното решение, което бе взето с 637 гласа “за”, 27 “против” и 20 гласа “въздържал се”, се гарантира, че сегашните правила за отпускане на европейски субсидии за земеделските производители от ЕС, включително механизмът за финансова дисциплина за финансиране в рамките на бюджетните тавани, могат да продължат и след 2019 г., дори ако новият дългосрочен бюджет на ЕС и реформата на ОСП все още не са одобрени.

Приетите днес текстове разширяват валидните за периода 2015-2019 г. правила и към финансовата 2021 година по отношение на гъвкавостта между стълбовете на ОСП, която позволява прехвърлянето на парите от националните пакети за развитие на селските райони към директните плащания. “Европейският парламент гарантира днес с вота си, че фермерите ще продължат да получават финансиране от ЕС на сегашните нива, дори ако новият дългосрочен бюджет на ЕС и правилата на ОСП все още не са в сила. Това е изключително важно решение, което носи яснота за нашата селскостопанска общност и гарантира, че тези, които произвеждат храната, която всички консумираме, могат да бъдат спокойни”, заяви докладчикът и председател на Комитета по земеделие Норберт Линс (EPP, DE).

Линс призова Съвета да приеме решението на ЕП без поправки, за да гарантира, че то ще влезе в сила още преди края на годината. Той призова страните членки да ускорят преговорите си за дългосрочния бюджет на ЕС след 2020 г. “Земеделските производители в ЕС ни наблюдават и те заслужават яснота и правилно финансирана селскостопанска политика”, изтъкна той.

В своята резолюция от 10 октомври Европейският прламент предупреди, че забавянето на бъдещия дългосрочен бюджет на ЕС ще навреди на гражданите и предприятията в ЕС и призова Еврокомисията да представи план за действие при извънредни ситуации, за да се избегнат прекъсвания във финансирането от ЕС на бенефициенти. Реформата на ОСП е тясно свързана с работата по дългосрочния бюджет на ЕС за 2021-2027 г. Бъдещите закони на ЕС за селскостопанската политика ще бъдат взети съвместно от Европейския парламент и Съвета на ЕС.

Споделете.

Коментирайте

Close