Вкуси България със SlowTours.bg

Глобалната консумация на авокадо показва забележителен растеж

0

Консумацията на авокадо продължава да расте със забележителни темпове в целия свят, след като през 2017 г. глобалният пазар на авокадо достигна своя пик от 14,9 милиарда долара. Същата година е отбелязан и най-силно изразен темп на растеж с 29% ръст спрямо предходната година, показва последният доклад на IndexBox.

Производство на авокадо през последните няколко години

През 2018 г. количеството произведено авокадо в световен мащаб възлиза на 6,4 милиона тона, като нараства с 6% спрямо предходната година. Спрямо индексите за 2008 г. производството на авокадо нараства с 85,2%. Най-забележимият темп на растеж бе регистриран през 2009 г. с 13% ръст спрямо предходната година.

Износ и пазари на авокадо

През 2018 г. около 2,4 милиона тона авокадо са били изнесени по целия свят, коетое ръст с 23% спрямо предходната година. Темпът на растеж бе най-силно изразен през 2018 г., когато износът се увеличи с 23% спрямо предходната година.

Мексико е водещата страна износител с износ от около 1,1 милиона тона, което представлява 45% от общия износ. Страната е следвана от Перу (361 000 тона), Холандия (246 000 тона) и Чили (133 000 тона), които заедно формират 31% от общия износ. Испания (106 000 тона), Южна Африка (85 000 тона), Кения (72 000 тона) и САЩ (68 000 тона) заедно реалзират 14% от общия износ.

Мексико (2,4 милиарда щатски долара) остава най-големият доставчик на авокадо в света. Второто място е заето от Холандия (734 милиона щатски долара) с 13% дял в глобалния износ.

Вносители и цени на авокадо

През 2018 г. количеството авокадо, внесено в световен мащаб, възлиза на 2,4 милиона тона, като нараства с 12% спрямо предходната година. Като цяло вносът на авокадо продължава да показва устойчива експанзия.  САЩ са лючовата страна вносител с приблизително 1 милион тона, което представлява 43% от общия внос.

Холандия (258 000 тона) е на второ място, следвана от Франция (144 000 тона), Великобритания (118 000 тона) и Испания (115 000 тона). Заедно тези държави имат почти 26% от общия внос. Канада (93 000 тона), Германия (93 000 тона), Япония (74 000 тона) и Китай (54 000 тона) са непосредствено след лидерите.

Средната цена за внос на авокадо през 2018 г. възлиза на 2 439 щ.д. / тон, като е спаднала с 16,8% спрямо предходната година. За период от последните 11 г. та се увеличава със среден годишен темп от 2,7%. Темпът на растеж се оказа най-бърз през 2011 г. с ръст от 23% на годишна база.

Цената на вноса в световен мащаб достигна максимум 2 931 щатски долара/тон през 2017 г., преди да намалее леко през следващата година. От 2007 г. до 2018 г. най-забележимият темп на растеж по отношение на цените на вноса беше постигнат от Германия.

Споделете.

Коментирайте

Close