Вкуси България със SlowTours.bg

Закон въвежда драстична забрана за засаждане на нови лозя

0

Драстична забрана за засаждане на нови лозя въвежда новият Закон за виното и спиртните напитки (ЗВСН). Той е публикуван за обществено обсъждане до 2 септември 2019 г. и предвижда и други новости – увеличение на административните такси за лозари и винари, както и затягане на контрола при производството на ферментирал оцет и плодови вина.

Предвижда се „контролирано нарастване на лозовите насаждения“ от максимум 1% от площта на съществуващите в страната лозя към 31 юли на предходната година. Периодът на действие на разрешителния режим за лозови насаждения в Европейския съюз, към който се присъединява България, е от 1 януари 2016 г. до 31 декември 2030 г.

Незаконните лозя ще се изкореняват за сметка на стопанина

Проектозаконът забранява създаване на насаждения с винени сортове лози без издадено разрешение. Стопаните, засадили незаконни лозя, ще трябва да ги изкореняват за своя сметка. Срокът за това е 4 месеца, след издаване на заповед на Изпълнителната агенция за лозата и виното (ИАЛВ), която обаче може да се обжалва в съда. Ако производител не изкорени сам лозята си, това ще прави държавата, но за негова сметка.

Тези ограничения не се отнасят за хората, които ще произвеждат вино за лични нужди. За засаждане, презасаждане или присаждане за целите на винопроизводството могат да се използват само класифицирани винени сортове лози. Издаване на разрешение за лозови насаждения няма да се изисква за:

  • засаждането или презасаждането на площи, предназначени за експериментални цели;
  • отглеждане на лозов посадъчен материал, от който се произвежда вино или лозаро-винарски продукти, предназначени за консумация само в домакинството на производителя или от организации, произвеждащи вино само за вътрешна консумация;
  • при презасаждане от производител, на когото са отчуждени имоти за държавна или общинска нужда, които са били засадени с лозя.

Драстичният режим за засаждане на нови лозя ще продължи до 2030 г.

„Нерегламентираното нарастване на броя на лозовите насаждения води до отглеждане, производство и предлагане на сортове лози и лозаро-винарски продукти, които не съответстват на търсенето на пазара. Това води и до повишаване на количествата продукция за сметка на тяхното качество.

Тенденцията на прекомерно нарастване на насажденията е установена в целия Европейски съюз. Ето защо и на европейско ниво се провежда политика за контролиране на нарастването на насажденията с цел възвръщане на пазарите на вино в Европа и извън нея“, се посочва в мотивите към новия закон.

Строг контрол при производството на ферментирал оцет и плодови вина

През 2014 г., с цел осъществяване на предвидените в европейските регламенти тестове на ферментирал оцет, в списъка с продукти, контролирани от Изпълбнителната агенция по лозата и виното (ИАЛВ), беше включен ферментиралият оцет. Въпреки това производството му и до днес не се контролира, тъй като на национално ниво липсва адекватно законодателство. В същото време нарастват потребителските сигнали за некачествен ферментирал оцет.

Аналогично е и положението със статута на плодовите вина по сега действащия Закон за виното и спиртните напитки. Липсата на законодателство на национално ниво дава възможност на пазара да се предлагат с еднакво обозначение разнородни продукти. Това пречи на лоялната конкуренция в сектора и създава опасност за потребителите, се посочва в мотивите на новия ЗВСН.  Затова ферментиралият оцет и плодовите вина трябва да се произвеждат при същите правила и контрол, каквито има при виното от грозде.

Ще бъдат включени специфични определения и изисквания за ракия, мастика и дестилатите за тяхното производство. Допълнително ще се предвидят правила за производство на спиртни напитки с географско указание.

Административните такси за лозари и винари ще се повишат

Новият Закон за виното и спиртните напитки предвижда увеличение на административните такси за лозари и винари. Например таксите, събирани от ИАЛВ за извършване на физико-химичен или микробиологичен анализ, ще бъдат увеличени средно с около 10%.

Тарифата не е актуализирана през последните 10 години. Поскъпването на консумативите и услугите досега се поемаше от държавата, която за целта отпуска допълнителни бюджетни субсидии от около 43 000 лева годишно на ИАЛВ. С приемане на новия ЗВСП този разход ще бъде разпределен между производителите.

Предвижда се да бъдат въведени такси за следните услуги:

  • издаване на сертификат за безопасност на вино – ИАЛВ издава сертификат за безопасност на вино, предназначено за износ в трети страни, в случай че държавата вносител е въвела такова изискване. Таксата ще бъде диференцирана в зависимост от срока за предоставяне на услугата;
  • вписване в лозарския регистър на гроздопроизводител или вино/оцетопроизводител;
  • промяна в структурата на лозарското стопанство (подава се от гроздопроизводители) или промяна на вписани в лозарския регистър обстоятелства (подава се от регистрирани вино/оцетопроизводители);
  • изготвяне на становище за освобождаване на специална гаранция.

 

Споделете.

Коментирайте

Close