Вкуси България със SlowTours.bg

Грижата за вековни дървета се финансира от държавата

0

Над 100 вековни дъбови дървета влизат в националния регистър по проект „Кампания за дъба“

Стопаните, които се грижат за вековни дървета, попадащи в техни имоти или гори, могат да получат финансиране от държавата. Това е предвидено в българското законодателство и бе оповестено на заключителната пресконференция по проекта „Кампания за дъба – събиране на информация и повишаване на обществената осъзнатост по въпросите на дъбовите гори“ в София преди празниците. Проектът е финансиран от Програма BG03 Биологично разнообразие и екосистеми по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г. чрез Министерството на околната среда и водите. Експерти на Фондация ТАЙМ са описали 101 вековни дъбови дървета в 11 български общини в изпълнение на този проект. Дърветата ще бъдат включени в националния регистър по проект „Кампания за дъба“.

Там, където има столетни дървета, могат да бъдат спрени инвестиционни проекти

Там, където има столетни дървета, могат да бъдат спрени инвестиционни проекти, които биха застрашили живота на тези чудеса на природата, стана ясно още по време на форума. Те се ползват със статут аналогичен на този от местата по Натура 2000, обясниха експерти.
По проекта са обучени над 10 доброволци, които да разпознават и описват столетните дъбове в нашите гори. Създадена е и електронна игра с много полезна информация за дъбовите гори, която е предизвикала изключителен интерес сред децата.

В заключителния форум участваха инж. Ирена Петкова – директор на Регионалната инспекция по околната среда и водите – София, Славена Николова – представител на Програмния оператор по програма BG 03, МОСВ, Гергана Генчева от Фондация ТАЙМ Европроекти, Вихра Андонова – Фондация Евро.

Междувременно в Пловдив беше учреден Регионален консултативен съвет по опазване на горите, дивеча и рибата – област Пловдив. Дейността на консултативния съвет е в съответствие с „Националната стратегия за развитие на горския сектор в Република България за периода 2013 – 2020 г.“. Със заповед на областния управител Здравко Димитров, за пожароопасен сезон на територията на област Пловдив е обявен периодът от 25 април до 31 октомври.

За да бъдат избегнати горските пожари, през този период се забранява извършването на огневи дейности и палене на огън на по-малко от 100 метра от горските масиви. Беше отчетено, че сред основните причини за на горските пожари за небрежност или умишлено палене на стърнища и земеделски площи, от които огънят се разпространява върху горските масиви. Собствениците на гори също трябва да предприемат мерки за противопожарна безопасност.

Споделете.

Коментирайте

Close