Вкуси България със SlowTours.bg

Албена Симеонова: Искаме таван на биосубсидиите заради мошениците

0

– Госпожо Симеонова, известно е, че не малко стопани се сертифицират само заради средствата, които се получават за био. Как се борите срещу това?

Крайно време да се разшуми, че има хора, които само усвояват средства, а не произвеждат нищо. Зърнопроизводители декларират, че гледат биологично сертифицирано зърно, а черно на бяло те нямат произведена или продадена продукция. Те ни взимат парите.

В Министерството на земеделието има ново ръководство на дирекцията за биологично земеделие. Участваме в работна група, в която нашата асоциация има трима представители – растениевъд, животновъд и пчелар. Искаме да променим правилата, имаме предложение да се наложат тавани на плащанията, за да се ограничат нелоялните практики. Не може да се гледат 10 хиляди декара биопшеница.

– Напоследък има огромен ръст на биологичното пчеларство. Пазарно обоснован ли е?

Да, биологичното пчеларство отбелязва ръст, но там ще трябва да се обърне внимание на сертифициращите органи, понеже те са много, конкуренцията е много голяма и си позволяват някои волности. Надявам се земеделското министерство да сложи много сериозни правила за тези хора, за да внимават кого сертифицират. За да си биологичен пчелар, на 3 км от теб не трябва да има конвенционално поле. Не може да има биопчелари в Полски Тръмбеш или в Брест, Плевенско.

– Искате да кажете, че и при биопчеларството има фалшификации?

Да, много големи.

Как асоциацията Ви се бори срещу фалшивите биопроизводители?

Ако има такива наши членове ги изключваме. Вече се е случвало, но следим много внимателно. Ние се познаваме, асоциацията ни обединява усилията на биопроизводителите в страната и за това е ясно защо някои не желаят да станат наши членове.

– Какво показва статистиката за биопроизводството в страната, какъв е растежът за последната една година?

Доста голям, преди 9 години бяхме 25, сега сме 7200, в това число и стопанствата в преход.

– През миналата година стана ясно, че бюджетът по мярка 11 е изчерпан и няма възможност за прехвърляне на средства от други мерки. Тази година нещата по същия начин ли ще стоят за биопроизводителите?

Тази година нещата стоят даже още по-зле. Тези, които завършват 214-та мярка, няма да имат възможност да кандидатстват по 11-та, а това са утвърдени биопроизводители и пионерите на биопроизводството в България. Грехота е да се случи. За съжаление обаче, от министерството така са решили. Има някаква надежда, първоначално не достигаха 80 млн. лв, след това 50, а сега, след последните разчети, липсват около 25 млн., може би ще може от някоя неработеща мярка да се набавят.

Засега обаче всеки земеделец подава заявление и подписва декларация, че ако няма пари, няма да търси отговорност от държавата. Иначе ние биопроизводителите в устата на политиците, особено за ръководството на Министерство на земеделието и Комисията по земеделие, сме приоритет. Оказва се, обаче, че пари за нас няма, така че не знам как сме приоритет, как ще се развива биоземеделието и как ще привлечем млади хора.

– Ще има ли промяна в ставките за биологично производство, защото например при трайните насаждения в преход те са осреднени и ако едно плащане от 736 евро/ха е достатъчно и предостатъчно за орехите, за ябълковите насаждения то е на прага на минимума?

Не може да се сравнява един декар лозе, ябълки или сливи с един декар орехи. Грехота е, прощавайте, 10 хил. дка биологични орехи или 20 хил. дка биологична пшеница. Отделно има 380 хил. дка биологични пасища и ливади, които нищо не произвеждат, а взимат едни пари.

– В момента има около 400 млечни крави, които дават около 970 000 л биомляко, в процес на сертификация са още близо 2500 млечни крави. Пазарът ще може ли да поеме тези количества и няма ли да се стигне до спад в цената на суровото биомляко, която в момента е с 25% по-висока?

Всичко е въпрос на пазарен механизъм, в Европа изкупната цена на биомлякото и на конвенционалното не е много различна. Ако попитате мен, като производител на грозде, колко струва биологичното грозде и колко конвенционалното, трябва да ви кажа че цената е една и съща.

Споделете.

Коментирайте

Close