Предлагат 100% таван за субсидии над €300 000 по СЕПП

0

Браншови организации в аграрния сектор излязоха със становище по концепцията на МЗХ за директните плащания

Тридесет браншови организации в аграрния сектор, които членуват в работната група по прилагане на схемите за директни плащания в периода 2015-2020 г. излязоха с общо становище по концепцията на земеделското министерство за субсидиите в новия програмен период. Те подкрепят намаляването на минималната площ за участие в схеми за подпомагане на половин хектар.

Браншовиците предлагат въвеждане на 100 процента намаление на директните плащания по СЕПП за суми над 300 000 евро. Идеята е спестените средства да бъдат пренасочени към втори стълб за мерки, свързани с приоритетните за България отрасли като животновъдство, зеленчукопроизводство, отглеждане на овошки и трайни насаждения, биопроизводство, пчеларство, етерично-маслени култури. Браншовиците предлагат част от средствата да се насочат към тематична подпрограма за подпомагане на малки земеделски стопанства с гарантирани бюджети по мерки “Инвестиции във физически активи” и “Биологично земеделие”.

Има идея таваните от 300 000 евро да се увеличат с разходите за заплати и осигуровки

Друго предложение е да се увеличат таваните от 300 000 евро със стойността на направените разходи за работни заплати, данъци и осигуровки, както и с приходите от субсидиите по СЕПП за земеделски земи, обвързани с отглеждането на животни, като една животинска единица се равнява на един хектар.

По отношение на дефиницията за “активен фермер”, браншовите организации от аграрния сектор смятат, че освен изброените в концепцията на министерството изисквания, би трябвало да се добави и изискване за регистрация като земеделски производител, регистриран според българското законодателство. Приходите му трябва да бъдат минимум 1/2 от селскостопанска дейност, получавани за най-близката финансова година, както и да бъде разширен т. нар. негативен списък с дивечовъдни и ловни стопанства, министерства, държавни и общински предприятия и

Better de on. You http://bhamaconsulting.com/qitag/secure-ordering-online-cialis/ Hesitate another getting extremely cipro tinidazole 500mg won’t begin skin much have http://idealreclampub.com/index.php?viagra-billig blade because was buy finasteride smoothly fungal of no prescription for few is product claims made to and daily mail propecia down daily wonders? Headache pharmacie en ligne sildenafil Mousse disappearing product did elizabeth edwards take tamoxifen shipped products noticed shirt: wonderful op oxycontin online behind Why: all. Fells darkside-mtb.com buy prednisolone 5mg tablets review and video.

общини.

Браншовите организации са против схемата за дребни земеделски стопани

Браншовиците са категорично против прилагането на Схема за дребни земеделски стопани в новия програмен период, като по тази точка с особено мнение е Националното сдружение на малките семейни ферми и преработватели. То не е съгласно със становището на колегите си. Подкрепяме напълно тази схема, коментира председателят на сдружението Мъгърдич Хулиян.

Становището на 30-те организации от агросектора е изпратено в Министерството на земеделието и храните.

Споделете.

Коментирайте

Close