Вкуси България със SlowTours.bg

Искат спиране на вноса на плодове и зеленчуци до изчерпване на българските

0

Временно спиране на вноса и продажбата на плодове и зеленчуци в сезона на прибиране на българските плодове и зеленчуци до тяхното изчерпване на вътрешния пазар предлага вицепремиерът Красимир Каракачанов. Това е една от четирите спешни мерки за подпомагане на част от българския земеделски сектор, които той предлага на Министерския съвет.

Красимир Каракачанов

Красимир Каракачанов

Сред останалите предложения са да се разреши безпрепятственото придвижване на работниците до обработваемите земи, да се осигури достъп на хората със земеделска земи до тях, да се разшири мярката 60 на 40 и за сезонните работници.

Предложенията са изработени след серия срещи и разговори с производители на плодове, зеленчуци, маслодайна роза и др. и със специалния принос на фермера, аграрен експерт и консултант Красимир Кумчев.

Ето какво предлага Каракачанов:

1. Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев да внесе промени в издадените заповеди за извънредното положение, с което да бъде осигурен безпрепятствен достъп на транспортните средства, превозващи сезонни земеделски работници до обработваемите селскостопански площи. Транспортните средства да бъдат дезинфекцирани от населените места, от които тръгват, а работодателите да осигурят лични предпазни средства – ръкавици и маски.

Промените да влязат в сила от 15 април 2020 г. Водачите на транспортните средства със сезонни работници да се легитимират със служебни бележки, съдържащи маршрута и списък на пътниците, издадени от юридически лица със съответния предмет на дейност или от регистрирани земеделски стопани.

2. Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев да внесе промени в издадените заповеди за извънредното положение, с които да се осигури безпрепятствен достъп на хората, притежаващи и обработващи дворни места до тях с цел насърчаване на производството на плодове и зеленчуци за лично ползване.

Красимир Кумчев консултант

Красимир Кумчев

Пропускът през контролно-пропускателните пунктове да става със служебна бележка, издадена от кметството или общината, в които се намира съответния личен имот – като по този начин може да се контролира маршрутът на придвижване и да се избягнат евентуални злоупотреби.

3. Министърът на труда и социалната политика Деница Сачева да разшири обхвата на мярката „60 на 40“ в помощ на малкия и средния бизнес, като тази мярка изрично да се прилага за сезонните работници от земеделския сектор и срещу предоставяне на трудов договор от страна на работодателя държавата да поема 60% от трудовото възнаграждение на работника плюс социалните осигуровки.

4. МС задължава министърът на икономиката Емил Караниколов по предложение на МЗХГ временно да спира вноса и продажбата на плодове и зеленчуци във времето на сезона на прибиране на българските плодове и зеленчуци до тяхното изчерпване на вътрешния пазар.

Целта на промените е да подпомогне засаждането, отглеждането и прибирането на земеделската продукция, осигуряваща прехраната на българското население в условията на обявената пандемия от COVID-19.

Споделете.

Коментирайте

Close