Как да подобрим прираста при птици и свине с ензима Hostazym® X

0

Добавянето на ензими във фуража за птици и свине прави възможно използването на по-големи количества от зърнени продукти, съдържащи високомолекулни хранителни вещества (нескорбелни полизахариди). Това са съставки, които нормално са трудно усвоими. От въглехидратните групи, нишестето е от най-важно значение, защото е лесно смилаем източник на енергия за свине и птици.

Освен нишесте, зърната съдържат и други въглехидрати, като целулоза, хемицелулоза и пектин, които са трудно смилаеми и могат да имат вреден ефект върху процесите на храносмилане и абсорбция. Те се класифицират като нескорбелни полизахариди (NSP).

Как да направим така, че фуражът да стане по-лесно усвоим?

Hostazym® X microGranulate представлява ензимен продукт, специално разработен за включване във фуража на птици, пуйки и свине, съдържащ високомолекулни хранителни вещества, нескорбелни полизахариди или така наречените арабиноксилани.

Hostazym ензим

Ензимът Hostazym подпомага по-доброто усвояване на фуражите.

Повечето от тях са въглехидрати, съдържащи се в клетъчната стена. Такъв е случаят при всички фуражни дажби, приготвени на база пшеница. Стомашно-чревният тракт на животните не е способен да абсорбира тези хранителни вещества в тяхната високомолекулна форма. Причина за слабата степен на усвояване на тези вещества се състои в това, че животните не произвеждат ензимите, необходими за разграждане на нескорбелните полизахариди.

Използването на ензимни продукти позволява фуражните дажби да съдържат значително по-високи количества нескорбелни полизахариди, без това да води до влошаване на показателите за растеж на животните. Hostazym X microGranulate повишава хранителната и енергийна стойност на фуражите и по този начин спомага за намаляване разходите за фураж и подобряване на прираста.

Hostazym® X е един от най-универсалните NSP ензими в света. В резултат на уникалeн повърхностен производствен ферментационен процес (SF), Hostazym® X притежава множество ензимни активности, което прави този ензим подходящ както за прасета, така и за домашните птици.
Прасета
Производствения щам е Trichoderma, който генерира ксиланаза дейност с двойно действие: разкъсва клетъчните стени, които ограждат хранителни вещества, чрез разкъсване на неразтворимите NSP фракции (особено важно за житни и соеви базирани фуражи), но също така понижава вискозитета на фуража (важно за пшеница и ечемик).

Защо с Hostazym® X животните по-добре усвояват протеина от фуражите?

Това води до по-добра енергийна конверсия и по-добра усвояемост на протеин, който направи Hostazym® X предпочитаният NSP ензим за използване във фуражите за прасета и птици, независимо от източниците на суровините, които се използват. Поради метода на производство SF, стабилността на Hostazym® X като съхранение и обработка е много по-висока, отколкото при повечето други NSP ензими.

Това прави Hostazym® X предпочитания NSP ензим във фуражите за свине и птици. Продуктът се предлага под формата на премикс и в течна форма, така че фермерите и производителите на фуражи имат възможност за избор, според технологията на производство.

За повече информация, моля консултирайте се с търговските представители на „Биовет“ АД или на адрес: „Биовет“ АД Пещера, ул. „Петър Раков“ № 39, Тел.:/0350/65637, 65929. факс:/0350/65636, 65607, e-mail: [email protected]

Споделете.

Коментирайте

Close