Как да се справим с най-честите заболявания на домашните птици

0

Отглеждането на птиците в двора изисква познания за правилно хранене и поддържане на подходящи здравословни условия в помещенията, предназначени за обитаване. Поддържане на добра хигиена и условия ще гарантира получаване на вкусно и качествено месо в края на периода на отглеждане.

Първите дни след настаняване на младите пилета, патета и пуйчета в отредените за тях помещения са изключително важни за адаптирането им към новите условия.

Този период на адаптация към новите условия на живот е най-критичeн. Проблемите са свързани най-вече с хранителния стрес и условията в помещенията, към които птиците трябва да се адаптират. Храненето с пълноценна и качествена храна е ключов фактор за висока продуктивност. Помещенията, в зависимост от вида на отглеждане – подово или клетъчно, трябва да отговарят на санитарните изисквания, а именно да са чисти, сухи и обезпаразитени.

Преди да закупите необходимите ви птици е необходимо да се снабдите с качествен фураж, отговарящ на изискванията за съответния вид и възраст, да се консултирате с вашия ветеринарен лекар за изготвяне на най-подходящата профилактична програма, която ще гарантира добър жизнен статус и старт в отглеждането.

При покупката на фураж се информирайте за наличието на кокцидиостатик в него. Кокцидиостатикът е изключително важна фуражна добавка, която ще предпази вашите птици от кокцидиоза, паразитоза която води до високи загуби и смърт. При липса на кокцидиостатик се допитайте до вашия ветеринарен лекар за да предпише медикаменти с които ще защитите вашите птици.

Панвет Биовет лекарства за птици, прасета, зайци и телета

“Панвет” е препарат за контрол на храносмилателни инфекции при птици, прасета, телета и зайци.

Въпреки добрата организация и профилактика е възможно да се появят заболявания, характерни за всеки вид птици. Първите признаци, алармиращи за здравословен проблем при птиците са апетитът, приема на вода и цветът на изпражненията. При заболелите птици апетитът е намален или въобще отказват приемането на храната, а увеличават приема на вода.

Изпражненията може да са оцветени в червен, бял или жълто зелен цвят. Червените изпражнения са признак на кокцидиоза, белите на салмонелоза, и жълто зелените на колибактериоза. Особено внимание трябва да бъде обърнато на инфекциозните заболявания по птиците. Те забавят неимоверно растежа на птиците и водят до непредвидени разходи на фермерите заради лечение и непълноценното усвояване на фуража.

Как да водим успешна борба? Това е въпросът, който задават всички фермери, осъзнали необходимостта от третиране на птиците, за да се запазят ценните им продуктивни показатели. Качественото и навременно проведено лечение ще позволи на стопаните да получат предварително планираната животинска продукция.

Тук на помощ на фермерите идва ветеринарният лекар, който трябва да установи причинителя, да препоръча третиране с подходящи медикаменти и да участва в самото изпълнение на лечение, за да гарантира правилно изпълнение на мероприятието.

Всяко едно третиране „на сляпо” с лекарствени средства без да се знае видът на причинителя ще доведе до необоснован разход на средства и съмнителен ефект от третирането.

“Биовет” АД предлага разнообразна гама от готови решения за всички икономически значими заболявания при птиците. Това са широк набор от ефективни и безопасни продукти за профилактика и лечение доказали многократно своята ефективност върху инфекциозните причинители.

Част от добре познатите продукти, се прилагат посредством фуража или с водата за пиене – “Амоксивет 500”, “Биовит”, “Биоселет Е”, “Панвет”, “Родотиум”, “Тилмовет”, “Тиловет пулвис”, “Хидродокс” и “Виалитон”.  Консултирайте се винаги с Вашия ветеринарен лекар относно приложението на продуктите!

„БИОВЕТ” АД, www.biovet.com

Споделете.

Коментирайте

Close