Листните въшки са най-честите неприятели по зеленчуците

0

Листните въшки са най-често срещаните неприятели по зеленчуковите култури както на полето, така и в оранжериите. Нападат върховете на младите растения, от които смучат сок. Често повредените листа се деформират, завиват се като джобчета и растежът на нападнатото растение спира. Вредата от листните въшки по растенията се засилва и от ролята им като преносител на вирусни заболявания.

Листни въшки

Топлото и влажно време благоприятства развитието на листните въшки

Листните въшки не усвояват напълно захарите, съдържащи се в изсмуквания от растенията сок, и ги отделят във вид на лепкави капки – т. нар. медена роса.

Вследствие на това повърхността на листата се замърсява и се покрива със сапрофитно развиващи се гъбички и кожички, съблечени при линеенето на въшките.

С медената роса се хранят различни видове мравки, които посещават растенията и разнасят полепналите по тялото им въшки от едно растение на друго.

Топлото и влажно време е най-благоприятната среда за развитието на листните въшки. При повече влага и температура от 10 до 16 градуса, листните въшки се намножават за кратко време масово, като обхващат всички растения, силно потискат развитието им и предизвикват тяхното изсъхване. Ако обаче температурите се повишат и времето се засуши, забелязва се масова депресия на въшките.

За листните въшки е характерно сезонното развитие, което се изразява в редуване на едно полово (яйцеснасящо) с много безполови (партеногенетични, живораждащи) поколения.

Листни въшки

Листните въшки нападат върховете на младите растения

Половото поколение се явява наесен, когато след оплождане женската снася яйца по основните гостоприемници (предимно многогодишни тревисти и дървесни растения).

Така прасковената листна въшка снася яйцата си по прасковата, а пиперената – по зърнастеца. Яйцата на тези видове презимуват и напролет от тях се излюпват ларви, които се развиват във възрастни безкрили форми основателки.

Върху основния гостоприемник те раждат едно или няколко безкрили, девствено размножаващи се поколения. При последното от тези поколения се явяват и крилати женски, които се разселват по междинните си гостоприемници – различни плевели и зеленчукови култури.

Върху тях те се размножават чрез живо раждане и до есента дават няколко поколения, при които се развиват както възрастни безкрили, така и възрастни крилати форми.

Наесен крилатите възрастни прелитат от междинните върху основните гостоприемници и там раждат половите форми. Тези форми след оплождане снасят яйца, с които презимуват.

Бахчийската и доматената листна въшка нямат полови форми и се размножават само по девствен път. Има видове листни въшки, които нападат само един вид растения (Арhis nasturtii по пипера), а други повреждат голям брой видове (бахчийската, прасковената и доматената листна въшка).

Споделете.

Коментирайте

Close