Вкуси България със SlowTours.bg

Медът по средните пити е условие пчелите да презимуват

0

През декември пчелите са образували зимно кълбо и са в относителен покой. С горната си част кълбото обхваща тази част от питите, където е складиран медът. След като пчелите изконсумират покрития от тях мед, цялото кълбо се придвижва нагоре и назад. Ето защо, важно условие за нормалното зимуване на пчелните семейства е по средните пити, върху които се образува кълбото, да има достатъчно мед в количество около 1,5-2,0 кг.

Особености в развитието на пчелните семейства

Когато това не е спазено и медът по тези пити е малко, се налага още в средата на зимата пчелите да се преместват върху страничните рамки. Преместването обаче може да стане само когато температурата около кълбото се повиши над 8°С, при което пчелите имат възможност да пропълзят над горните летвички на рамките.

Зимното кълбо се формира в тази част на кошера, където има условия за добро затопляне и осигуряване с чист въздух. Мястото му зависи от силата на семействата: при силните то е по-близо до входа, а при средните по сила и слабите – по-навътре в кошера.

Външната част (кората) на кълбото се състои от плътно наредени една до друга пчели. По този начин се запазва топлината в центъра. Дебелината и плътността на обвивката зависят от външната температура – при понижаване на температурата се уплътнява, а при повишаване се разпуска (става по-рехава).

В центъра на кълбото пчелите могат да се движат. Там температурата е най-висока – 28-32°С. В посока от центъра към периферията пчелите я поддържат на ниво 14-16°С, като в най-външната част тя е 6-10°С.

Задължителни дейности на пчеларя през декември

Пчеларят трябва да осигури спокойствие на пчелните семейства, тъй като това е важен фактор за предпазване на пчелите от редица заболявания. Спокойното зимуване е гаранция за успешно иззимуване и нормално развитие на пчелните семейства.

Подпомагане на очистителните облитания на пчелите през зимата

Когато температурата на въздуха се повиши над 10°С, пчелите извършват очистителни облитания, при които изхвърлят натрупаната в дебелото им черво фекална маса. Поради голямото значение на облитането за нормалното зимуване, пчеларите трябва да улесняват пчелите в тази им дейност – временно сваляне на предпазителите против мишки и почистване на дъната на кошерите от умрели пчели с помощта на телена кука. Подморът и отпадъците, извадени от дъното на кошерите, дават известна информация за състоянието на семействата:

  • Наличието на много захарни кристалчета показва, че медът по питите в пчелното гнездо е кристализирал.
  • Наличието на умрели пчели с подути коремчета и кафяви диарични петна по прилетните дъски свидетелстват за заболяване от нозематоза или отравяне с манов мед (манова токсикоза);
  • Наличието на части от пчели (крила, крачета) и миши изпражнения е показател за вмъкването на мишки в кошера.

Съветите за пчелари са от най-новата книга “Сезонна работа в пчелина” на проф. Иванка Желязкова, ръководител на катедрата по пчеларство в Тракийския университет. Публикуваме ги с разрешението на авторката.

Споделете.

Коментирайте

Close