Вкуси България със SlowTours.bg

Как се прави главен есенен преглед на пчелите

0

Последната десетдневка на месец август е времето за главния (основен) есенен преглед на пчелите, който по значимост е равен на главния пролетен преглед. Прави се с цел подготовка на пчелните семейства за зимуване. При прегледа се обръща внимание на:

 • Силата на пчелното семейство;
 • Състоянието на пчелната майка;
 • Количеството на запечатаното работническо
  пило;
 • Количеството и качеството на хранителните запаси (мед и прашец);
 • Здравословното състояние на пчелите и пилото;
 • Състоянието на кошерите и изолационните (затоплящите) материали;

Отделните показатели се определят и отчитат по общоприетите в пчеларството начини.

Какви са задължителните дейности на пчеларя при главния есенен преглед

Сред задължителните дейности на пчеларя е свалянето на магазините и корпусите. Извършва се преди окончателното приключване на последната главна паша. Свалянето трябва да стане привечер, като се работи възможно най-бързо, за да се избегне появата на пчелна кражба. Освободените пити, магазини и корпуси се прибират в складови помещения.

Когато в корпуса (при многокорпусния кошер), който ще се сваля, има пити с пило, те се подреждат в долен корпус, а от долния се изваждат празни, маломедни или пити с мед за центрофугиране.

При определяне силата на семействата трябва да се има предвид, че голяма част от наличните през август летящи пчели са стари, изтощени и ще загинат до настъпването на зимата.

При есенния преглед задължително трябва да се открие пчелната майка и да й се направи преценка по следните показатели:

 • големина на коремчето;
 • наличие на власинки по тялото;
 • цялост на крилата;
 • състояние на крачетата;
 • подвижност

В пчелните семейства се оставят млади оплодени майки без дефекти. Отчетеното пило през този период дава информация за количеството на младите пчели, които ще презимуват в семейството. Пчелни семейства с повече млади пчели зимуват по-добре. За да има достатъчно млади индивиди, трябва да се осигурят оптимални условия за поддържане на висока яйценосна дейност на пчелната майка.

В пчелните гнезда трябва да се осигурят достатъчно по количество доброкачествени хранителни запаси. Средните по сила нормално развиващи се пчелни семейства през зимно-пролетния период се нуждаят от 15-16 кг нектарен мед. Медът в питите не трябва да бъде кристализирал или манов. Пити с такъв мед се отстраняват от пчелните гнезда. Наличието на прашец в пчелните пити е от голямо значение за презимуването.

При преглеждане на пчелните семейства се следи за здравословното състояние на пчелите и пилото. Съмнителните за заболяване семейства се записват и след прегледа се вземат мерки за точно установяване на състоянието им.

Кошерите, в които ще зимуват пчелните семейства, и изолационните (затоплящите) материали се проверяват основно. Корпусите трябва да са здрави, без пукнатини, със здрави и добре прилягащи към тях дъна и покривни дъски. Покривите трябва добре да затварят кошерите и да не пропускат вода. Всички стари, изгнили и негодни кошери се подменят.

Дейности след главния есенен преглед и подготовка на пчелните семейства за зимуване

Подготовката на пчелните семейства за зимуване се изразява в създаването на условия за отглеждане на повече пило, запасяване на семействата с физиологично млади пчели, попълване на хранителните запаси и отстраняване на установените при есенния преглед нередности.

Условията за отглеждане на повече пило, респективно запасяване на пчелните семейства с млади пчели, включват:

 • наличие на качествена майка;
 • осигуряване на свободни килийки за снасяне;
 • приток на нектар и прашец;
 • затопляне на пчелните гнезда

В пчелните гнезда се поставят пити с достатъчно празни правилно изградени работнически килийки, за да се осигури място за снасяне. Пчелните майки трябва да бъдат млади, високопродуктивни и без дефекти. Старите и дефектни се подменят като се използва някой от общоприетите начини. Краят на месец август и началото на септември е крайният срок за подмяна и придаване на майки. За целта се използват оплодени майки от запасните семейства. Когато в пчелина няма запасни майки, семейството, което се нуждае от подмяна на пчелната майка се обединява с друго – нормално развито.

При присъединяване на две пчелни семейства се спазва следното: ако семейството без майка или с майка, подлежаща на подмяна, е силно към него се прехвърля редовно, но по-слабо семейство; ако семейството с некачествената майка е слабо то се прехвърля към друго силно семейство с млада оплодена и качествена пчелна майка.

Съветите за пчелари са от най-новата книга „Сезонна работа в пчелина“ на проф. Иванка Желязкова, ръководител на катедрата по пчеларство в Тракийския университет. Публикуваме ги с разрешението на авторката.

Споделете.

Коментирайте

Close