Вкуси България със SlowTours.bg

Как да благоустроим пчелина и да съхраняваме питите

0

В края на месец ноември се прави равносметка на изминалия пчеларски сезон. Определят се най-продуктивните семейства, които през следващата година може да се използват за размножаване. По данните от записките при зазимяването се преценява състоянието на пчелните семейства и се набелязват тези, които ще изискват помощ още в края на зимата – слаби семейства, с недостатъчно хранителни запаси, семейства с по-стари пчелни майки.

Подготовка и съхраняване на извадените от кошерите пити

Извадените от кошерите и оставени за съхранение восъчни пити се проверяват. Старите (много тъмните) и неправилно изградените (свлечени, с много търтееви килийки) се изрязват и се претопяват. Питите с мед и прашец се подреждат отделно от празните. За съхраняване на пити се използват добре затварящи се шкафове, сандъци, свободни кошери, корпуси или магазини.

Складовите помещения, в които се съхраняват питите, трябва да са с добре уплътнени прозорци и врати, за да не влизат мишки, оси или други вредители. Независимо, че времето през ноември е студено, е необходимо да се вземат мерки за предпазване
на питите от восъчен молец.

Почистване и дезинфекция на използвания през сезона пчеларски инвентар

Инвентарът, с който е работено през пчеларския сезон, се почиства и дезинфекцира. За целта може да се използва гореща сапунена вода, 4 %-ен разтвор на формалин или обгаряне с горелка (бензинова, газова).

Допълнителни дейности в пчелина

През месец ноември е възможна промяна на местата на кошерите, но само в дни с ниска температура, когато пчелите не летят. Месец ноември е времето за благоустрояване на пчелините – изравняване на терена, залесяване и др.

В работата на пчеларите през този месец може да се включат дейности като:

  • поправка на свободните кошери и друг инвентар;
  • сковаване и зателване на рамки;
  • осигуряване на пчеларски инвентар за следващия сезон – кошери, корпуси, рамки

Пчеларите трябва периодично да посещават пчелините си, особено наложително след буря, силен дъжд или снеговалеж, за да следят състоянието на кошерите и пчелните семейства.

През месец ноември започва просветната година в пчеларските дружества, което дава възможност на пчеларите да дообогатят знанията си и да получат информация за новостите в пчеларската наука и практика.

Съветите за пчелари са от най-новата книга “Сезонна работа в пчелина” на проф. Иванка Желязкова, ръководител на катедрата по пчеларство в Тракийския университет. Публикуваме ги с разрешението на авторката.

Споделете.

Коментирайте

Close