Вкуси България със SlowTours.bg

Восъкоотделяне и градеж на пити в пчелното семейство

0

Със затоплянето на времето, с цъфтежа на медоносните растения и увеличаването на количеството на младите пчели в пчелното семейство започва восъкоотделянето. Заедно с градежа на пити, то е сложен процес, който зависи от много външни и вътрешни условия и от състоянието на пчелното семейство.

Основни фактори за восъкоотделяне

Основните фактори са притокът на нектар и пресен прашец в кошера, количеството и качеството на пчелите и пилото, от състоянието и качествата на майката, от климатичните условия и др. Восъкоотделянето се установява по надградените с чист восък килийки на питите.

Какво да правим при побеляване на пчелните пити

Ако се открие гнездото на пчелното семейство при восъкоотделяне се забелязва т.нар. побеляване на питите (най-често в горната им част). В такива случаи пчелното гнездо може да се разшири с восъчни основи, монтирани на рамки. Рамките с восъчни основи се поставят между крайните пити с прашец и питата с пило в по-топлата страна на кошера.

Обновяване на пчелното гнездо

На по-силните семейства, както и при по-силно нектароотделяне, се дават повече основи за градеж. По този начин чрез изграждане на нови и бракуване на старите пити се извършва обновяване на пчелното гнездо. По време на восъкоотделянето за добиване на повече восък се използва строителна рамка. Тя се поставя между крайната пита с пило и стоящата до нея пита с прашец и мед.

Правилно монтиране на восъчните основи в рамките

За изграждане на качествени пити от голямо значение е правилното монтиране на восъчните основи в рамките. След сковаване рамките се армират с пчеларска тел. Обикновено се използува вертикално, хоризонтално или комбинирано армиране. Телът не бива да се опъва много силно, за да не се изкриви рамката. Важно е да бъде прокаран по средата на рамката така, че да се получават изградени килийки с нормална дълбочина.

Разкрояване на восъчната основа

След армиране на рамката се разкроява восъчната основа. Тя трябва плътно да допира до горната летвичка на рамката, встрани да е 2-3 мм от страничните летвички и отдолу да има свободно място от 15 мм до долната летвичка. Прикрепването към пчеларската тел става с помощта на шпорче за топло или студено затопляне или с универсален уред за залепване на основи, който използва ток с напрежение 25 волта.

За по-добро закрепване на восъчните основи към рамката, мястото на допиране до горната летвичка се намазва с разтопен восък. Капва се по една капка и върху теловете в долния край на основата. При поставяне за изграждане върху горната летвичка на рамките се отбелязва датата. Така по-лесно се контролира стареенето на питите.

Споделете.

Коментирайте

Close