През април: Прегледайте пчелните пити (ВИДЕО)

0

Пчеларите често трябва да проверяват питите преди восъчния градеж

С настъпването на цъфтежа на растенията, у пчелите проговаря инстиктът за отглеждане на поколения. Те носят нектар и започват восъчен градеж. Преди началото на този процес, крайните една-две пити задължително трябва да се проверяват често от пчеларя. Ако той забележи, че пчелите запълват междурамията или има яйца, гнездото се разширява. В този период се използват пити, изградени предната година с работнически килийки. Цветът им е светлокафяв, като може да се променя до тъмнокафяв.

Пчелните пити със светъл цвят се запазват

Питите със светъл цвят се запазват, като по-късно се разширяват. Препоръчват се пити с малко мед, който служи за подхранване, когато е разпечатан. Ако медът липсва, трябва да се напръскат с меден разтвор. Пчелите-работнички бързо полират питите, а пчелата-майка моментално започва снасянето на яйца в тях.

Разширяването се извършва постепенно, чрез поставяне на една пита до крайна пита като пилото се намира в южната или западната част. Няколко дни по-късно се проверява дали е запълнена с яйца. В случай, че е запълнена, до нея се поставя нова.

Веднага, след като младите пчели развият восъчните си жлези и цъфтежът спомогне отделянето на восък, се започва изграждането на пити в гнездото. Това изграждане се забелязва, когато медовите килийки са пълни с нектар под горните летви, които съдържат новополучен бял восък. Това е етапът, в който гнездата се разширяват с восъчни основи.

В гнездото рамките с восъчни основи се поставят по една между крайната пита с открито пило и последната с мед и прашец. Телът, върху който е образувана восъчната основа, се обръща към пилото, като по този начин младите пчели го вграждат и получената пита не претърпява деформация. Питата трябва да бъде изместена в средата на гнездото, където майката снася яйца, щом килийките се изградят до половината от височината им. Вместо нея се поставя друга восъчна основа.

При поставяне на восъчна основа за изграждане на пити с работнически килийки в другата част на гнездото се поставя строителна рамка. Тя служи като място, на което пчелите задоволяват нуждата си за търтеев градеж и създават далаци. По този начин се получава най-висококачественият чист восък. При наличие на мед, той се дава на по-слабите семейства. Те го почистват и след това той се топи.

Поставянето на строителни рамки е много важно, понеже пчелите изграждат килийки, където се снасят неоплодените яйца от майките. По този начин се избягва изграждането на търтееви килийки и отглеждането на търтеи в плодниковите пити.

Внимавайте с пчелите, които не градят

По-активни пчели са тези, които са ангажирани в градеж. Те не изпадат в роево състояние, използват по-ползотворно пчелната паша и добивът на мед е по-голям. В случай, че пчеларят забележи пчели, които не градят на строителната рамка, докато другите го правят, това показва, че семейството или е осиротяло, или се готви за роене. Ако нито едно от семействата не гради, това е знак, че няма добив на нектар.

Нужно е да се направи строителна рамка, която да е подходяща за пчелите.Обикновена плодникова без опънати телове може да послужи за строителна рамка. На горната лентичка се прикрепя ивица от восъчна основа, дълга около 1 см, по този начин пчелите започват да изграждат отгоре търтееви килийки.

Как се поставят строителни рамки в пчелното гнездо

По – добър вариант е приковаването на втора успоредна летвичка, на разстояние една трета от долната летвичка. Предварително в горния край на страничните им летвички се заковават ламаринени ушички. Ролята им е да придържат рамката към фалцовете на плодника, като по този начин горната летвичка остава подвижна. Към нея се прикрепя ивица от восъчна основа, която служи за градеж на търтееви килийки.

В долната част, т.е. върху восъчната основа, пчелите изграждат килийки, в които се складира мед или прашец и се отглежда пило. Чрез подвижната горна летвичка, без да се обезпокояват пчелите, става възможно повдигането и изрязването на далаците.

Строителни подобрени рамки се поставят по 2-3 между питите с пило в гнездото. Достъпността им е лесна за всички пчели, отделящи восък.

Elena Lazarova

Елена Лазарова

Автор: Елена Лазарова
Стажант-репортер в Agronovinite.com

loading...
Споделете.

Коментирайте

Close