Млади фермери поискаха промени в подмярка 4.1

0

Националното обединение на младите фермери в България ( НОМФБ) предлага промени в условията за подпомагане по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР 2014-2020 г. Предложенията са свързани с размера на финансиране на проектите и с въвеждане на бюджетна рамка от максимум 750 000 евро за един проект.

Младите земеделци настояват да се направи разграничение между „малки“, „средни“ и „големи“ проекти – малки да са тези с обща стойност на инвестициите до 200 000 евро; средни да са с обща стойност на инвестициите от 200 001 до 500 000 евро, а големи – над 500 001 евро.

“Предлагаме основният интензитет на подпомагане (без допълнителните проценти в следствие на покриване на определени условия) да бъде 50%  за малки проекти, 40% за средни проекти и 30% за големи проекти”, подчертават от НОМФБ.

При намаляване на основния интензитет на подпомагане под 50% основния натиск ще падне върху по-малките и средни фермери, които нямат възможност да осигурят голям процент собствено съфинансиране на дейностите по един подобен проект. В същото време тези фермери не са чак толкова малки, че да участват в ТПП, тъй като техният стандартен производствен обем (СПО) е над 8000 евро. И към момента точно тези фермери изпитват най-голяма трудност в осигуряването на собственото финансиране, обосновават се младите земеделски стопани.

Почти в 100% от случаите тези фермери осигуряват необходимото съфинансиране чрез банкови заеми, които и в момента (при финансиране м/у 50 и 70%) е трудно да си осигурят, тъй като не могат да покажат високи доходи. Намаляването на интензитета на подпомагане ще има най-голям негативен ефект точно за фермери с проекти до 200 000 евро, като по този начин ще отдръпне тези земеделски стопани както от кандидатстване по ПРСР, така и от земеделската дейност като цяло, поради невъзможността да бъдат достатъчно конкурентноспособни и да се модернизират, смятат в НОМФБ.

Ефектът, който ще се постигне с подобна мярка ще е точно обратният от планираните и желани ефекти от ПРСР 2014-2020 г. и отново ще даде конкурентно предимство на по-големите фермери. Затривайки малките фермери, като се дават преимущества на по-големите, ще има и сериозен негативен ефект за българското земеделие като цяло, тъй като ще ограничи предприемаческата инициатива и възможността за развитие, създаване на иновации и работни места.

Намаляването на основния интензитет на подпомагане за всички проекти, без те да бъдат диференцирани по размер, няма да доведе до желания ефект субсидиите да стигнат до повече земеделски стопани, тъй като от кандидатстване по програмата ще отпаднат по-малките проекти (до 200 000 евро) и в конкурентният подбор ще останат само големите. Тази мярка ще има обратен ефект, като вместо до повече кандидати (с по-малка стойност на инвестициите) парите ще достигнат до по-малък брой кандидати (със стойност на проекти близка до максималния размер на подпомагане).

Поради тази причина, ние предлагаме диференциран подход, при който да се разграничат проектите по техния размер и съответно да има диференциран основен процент на подпомагане. Прилагането на единен процент на подпомагане за проекти на стойност от 15 000 до 1 000 000 евро не е ефективен подход, изтъкват от НОМФБ.

Обединението на младите фермери настоява общата стойност на инвестициите в рамките на един проект да бъде 750 000 евро, за да се постигне по-справедливо разпределение на бюджета на подмярка 4.1. Мотивът за тази мярка е, че проекти с по-висока обща стойност на инвестициите от посочената по-горе, които са и достатъчно ефективни (като се вземат предвид показателите за ефективност на инвестицията) могат да бъдат финансирани по начини, различни от ПРСР 2014 – 2020 г.

Споделете.

Коментирайте

Close