Вкуси България със SlowTours.bg

Нелегалната сеч в България достига 1/3 от общия добив на дървесина

0

Годишният обем на нелегалната сеч в България достига 2,4-2,7 млн. плътни кубически метри или между 1/4 и 1/3 от общия добив на дървесина. Чрез незаконния дърводобив сивият сектор в горското стопанство генерира скрити приходи от около 150 млн. лв. годишно, се посочва в нов доклад на природозащитната организация WWF.

Основните незаконни дейности са свързани с отсичане на дървета без марка, извършване на сечи без разрешително, транспортиране на дървесина без документ и манипулиране количеството на добития материал. Горите не могат да изпълняват ефективно своите производствени, водохранни и природозащитни функции. Така, освен че ощетява държавния бюджет, незаконният дърводобив лишава дългосрочно цели райони от чист въздух и питейна вода.

Престъпленията в горите носят загуби между 51 и 152 млн. долара в световен мащаб

Незаконната сеч е световен проблем, който води след себе си сериозни екологични, социални и икономически въздействия. Тя унищожава горите по света, а негативният ефект от нея изостря климатичната криза и води до загуба на биоразнообразие. По данни на Интерпол, престъпленията в горите носят и финансови загуби на стойност между 51 и 152 млн. долара в глобален мащаб всяка година.

В същото време Европейският съюз е един от най-големите потребители на дървесина в света. Всяка година ЕС внася 150 млн. тона горски продукти. Целта на Регламент № 995/2010 на Европейския парламент и на Съвета (EUTR), който съществува вече шест години, е да гарантира, че дървеният материал, стъпил на европейския пазар е добит по законен и отговорен начин.

Тъй като дървесината присъства в много ежедневни продукти, важно е да се гарантира, че нейното използване не подхранва незаконни дейности и не влошава състоянието на старите гори. С приемането на EUTR през 2013 г. държавите членки признаха своята отговорност за правилното му прилагане. За съжаление, това на практика не се случва и има сериозни пропуски във всичките 16 държави членки, участващи в проверката.

Държавите в ЕС допускат внос на нелегална дървесина

Съществуващото законодателство на ЕС не предоставя на потребителите гаранция, че дървесината, използвана в закупените от тях продукти, не е добита и внесена незаконно. Изводът е, че без силна политическа воля от страна на националните правителства, Регламент № 995/2010 все още не оказва трайно въздействие върху търговията с дървен материал, с доказано законен произход.

“Шест години след влизането в сила на Регламента, липсата на реални действия от страна на държавите членки го обезсмислят”, коментира Анке Шулмайстер-Олденхоув от отдел “Гори” към WWF, Европейски политики (Брюксел). “Без сериозни наказателни санкции, щателни проверки и адекватни ресурси за тяхното изпълнение, Регламентът остава “без зъби”. В същото време проблемът с незаконната сеч става все по-голям.

Гарантирането на адекватно прилагане на законите за околната среда ще бъде първото изпитание пред амбицията на европейския “Зелен курс”. Според доклада на WWF, само половината от проверените 16 държави са включили наказателни санкции в националното си законодателство. Освен това контролът е твърде слаб, а компетентните органи се сблъскват с остър недостиг на ресурси при изпълнение на своите отговорности. У нас броят на съдебните дела също остава незначителен.

Споделете.

Коментирайте

Close