BASF Priaxor

Новата пчеларска програма ще финансира подвижни пчелини

0

Нова мярка в Националната програма по пчеларство 2017-2019 г. ще финансира подвижните пчелини. Това стана ясно от наредбата за прилагане на мерките от програмата, обнародвана в последния брой на Държавен вестник. Помощта ще се отпуска по новата мярка В “Рационализиране на подвижното пчеларство”, в която допустими за подпомагане са физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани като земеделски стопани.

Те трябва да стопанисват пчелни семейства под ветеринарномедицински контрол, кошерите да са маркирани по Наредба № 10 от 2015 г., пчелините да са регистрирани като животновъдни обекти. Кандидатите за подпомагане трябва да притежават не по-малко от 20 и не повече от 100 пчелни семейства. Задължени са да поемат писмен ангажимент, че ще практикуват подвижно пчеларство в рамките на 3 години от датата на изплащане на финансовата помощ.

Другата нова мярка в програмата е “Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари” за дейност “Подпомагане на закупуването на техническо оборудване при първичния добив и обработка на пчелния мед”. По нея кандидатите ще бъдат подпомагани при закупуването на дребен пчеларски инвентар. Условията, на които кандидатите трябва да отговарят, са същите като при мярка В. Със средствата от програмата пчеларите може да си купят центрофуга, нож за разпечатване, матуратор, восъкотопилка за подготовка на восък за изработване на восъчни основи, вана за разпечатване. Инвентарът трябва да е нов, а не втора употреба и да отговаря на изискванията за производство на храни. Финансовата помощ е процент от одобрените за подпомагане разходи, определен в програмата, но не повече от 2500 лв. за всяка финансова година.

Останалите дейности, които ще се подпомагат по Националната програма за пчеларство в следващите две години са:

 • мярка Б “Борба срещу агресорите и болестите в кошера, особено срещу вароатозата”;
 • мярка Г “Мерки за подпомагане на лабораториите за анализ на пчелните продукти”;
 • мярка Д “Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в Европейския съюз” за дейностите:
  а) закупуване на нови кошери за подмяна на стари негодни кошери и/или за увеличение на пчелина;
  б) поддържане или увеличаване броя на пчелните семейства;
  в) закупуване на пчелни майки;
 • мярка E “Сътрудничество със специализирани органи за осъществяването на практика на приложните изследователски програми в областта на пчеларството и пчелните продукти” за дейностите:
  а) проучвания на различните фактори, влияещи върху размножаването, генетичните промени и здравния статус на медоносната пчела в България; молекулярни доказателства на причините, довеждащи до синдрома на празния кошер; опити за контрол и превенция на болестите по пчелите;
  б) проучване на продуцентите на мана в иглолистните гори в района на Родопите, видов състав, срокове и особеностите в развитието им, манов мед и сроковете и особеностите при събирането му от пчелите.

Националната програма за пчеларство 2017-2019 г. няма да финансира кандидати, подпомогнати за същите дейности по ПРСР, както и такива, които произвеждат или търгуват прикачен инвентар. Финансовата помощ ще се изплаща след извършване на цялата инвестиция или разход по всяка от дейностите на мерките на програмата, се посочва още в наредбата, която може да се прочете ТУК. Приемът по Националната програма по пчеларство започва на 21 ноември.

 

loading...
Споделете.

Коментирайте

Close