Вкуси България със SlowTours.bg

Новата пчеларска програма ще финансира базари за мед и пчелни продукти

0

Базари за мед, прополис, пчелен прашец и други пчелни продукти ще финансира новата Национална програма по пчеларство за периода 2020-2022 г. Тя бе одобрена от Европейската комисия с общ бюджет от 6,4 млн. лв. за всяка една от трите години на прилагането. В предишната пчеларска програма бюджетът беше по 4,8 млн. лв. годишно. 50% от средствата са от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и 50% от националния бюджет.

Всички мерки, прилагани до момента, са включени в новата програма, предвидени са и нови мерки за подпомагане. Финансирането на пчеларски базари, на които местни пчелари да предлагат продукцията си, има за цел популяризиране и увеличаване на потреблението.

Ще се подпомага финансово и подвижното пчеларство, за да се гарантира разнообразна паша за пчелните семейства и се повиши добивът на пчелен мед и пчелни продукти. Ще се запази съществуващото биоразнообразие от растителни и дървесни видове у нас. Ще продължи и подпомагането за закупуване на нов прикачен инвентар за подвижно пчеларство (ремаркета, платформи), прилагано и в предходната програма. Включени са и дейности за обучения на пчелари.

Отново ще се подпомага ефективната борба с икономически значимите заболявания по пчелите – вароатоза и нозематоза, като ще се финансират изследванията. Проверките за остатъчни количества вещества от пестициди в хранителните запаси /мед, прашец/ и пестициди в пчели от райони с интензивно земеделие също ще бъдат допустими.

По Националната програма ще се предоставят средства за инвентаризация на съществуващата у нас медоносна растителност, с цел по-равномерно разпределение на броя на пчелните семейства според вида паша.

Споделете.

Коментирайте

Close