Нови правила по "Млад фермер", затягат и контрола на парите

1

Публикуваха наредбата за кандидатстване по мярка “Млад фермер”

Министерството на земеделието публикува на сайта си проекта на Наредба 9, която урежда начина за кандидатстване и финансиране на проекти по мярка 112 “Млад фермер” . Нотификацията вече е дадена за одобрение на Комитета по наблюдение на Програмата за развитие на селските райони. Аграрното министерство публикува и Таблица за изчисляване на икономическия размер на стопанството, в която също има промени. След съгласуване от Комитета, Наредба 9 ще бъде публикувана официално на сайта на ПРСР за срок от 14 дни, след което министерството ще издаде заповед за откриване на прием по мярка “Млад фермер”. Процедурата по съгласуване на промените ще приключи на 4 юни. “Документите са в процес на съгласувателна процедура с компетентните институции и при окончателния им вариант е възможно да има минимални отклонения от предоставения проект”, предупреждават от министерството.

Какви са промените в наредбата за кандидатстване по “Млад фермер”?

Едно от основните изменения в новата наредба е промяната в срока, в който един кандидат може да подаде своето заявление за подпомагане по мярката. Срокът ще бъде увеличен от 14 на 17 месеца и всеки един стопанин ще разполага с повече време от датата на създаване на стопанството си. „По този начин биха могли да се възползват по-голям брой кандидати. Точно това е и нашата цел, защото всички знаете как в предишното отваряне на мярката успяхме да подпомогнем едва около 400 проекта. Такъв беше и финансовият ни ресурс. Сега можем да помогнем на много повече млади земеделци“, коментира зам.-аграрният министър Явор Гечев. Друга промяна е, че за пръв път право да кандидатстват по “Млад фермер” ще имат и еднолични дружества с ограничена отговорност – ЕООД. Досега документи можеха да подават само регистрирани земеделски производители и еднолични търговци.

Силно затягат контрола на парите по “Млад фермер”

Министерството въвежда засилен контрол при изразходването на средствата по мярка “Млад фермер”. Ако преди се контролираха 5000 евро от първото плащане и 2000 евро от второто, сега ще се контролират 12 500 евро, разделени за инвестиции и оперативни дейности. Това означава, че младите фермери ще трябва да доказват с документи разходите си в рамките на тази сума.

Променят икономическите единици и плащанията по “Млад фермер”

Новата наредба въвежда промени в икономическите единици и плащанията за различните култури и видове животни. Стойностите в таблицата за икономически единици е разделена на 4, с което се завишава обемът в изисквани декари и бройки животни. В същото време минималният ръст се намалява от 4,5 на 3 икономически единици. При калифорнийските червеи индексът се променя от 42 на 12, което означава, че ако преди младите фермери можеха да кандидатстват за червеи с 225 квадратни метра площ, равни на 4 икономически единици, сега изискваната площ се увеличава на 790 квадратни метра. Черупковите овошки се обединяват в една група, а семковите в отделна. Стандартната разлика от 725 лв. на декар се намалява три пъти на 235 лв./дка за черупковите овошки. А при костилковите стандартната разлика се увеличава от 266 на 626 лв. на декар.

Промени по “Млад фермер” има и при зеленчуците

Кандидатстването по “Млад фермер” ще става по нов начин и за отглеждането на зеленчуци. Вече няма категории градински домати и краставици, а се въвежда понятието за домати и краставици на опорна конструкция. Друга промяна е, че младите фермери няма да възстановяват полученото първо плащане в размер на левовата равностойност на 12 500 евро и няма да получават второ плащане в случай, че са доказали инвестиции, но ръстът на стопанството е между 3 и 4,5 икономически единици.

Въвеждат нови правила за професионалните обучения на млади фермери

Друга новост е, че ако досега кандидатите по мярка “Млад фермер” можеха да имат професионално обучение, получено в университет, специализирано средно учебно заведение, професионален курс от 150 часа или пък обучение по мярка 111 на ПРСР, новата наредба няма да признава обученията от други обучаващи организации. Мярка 111 е за “Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания” и с проекти по нея кандидатстват обучаващи организации. Коментирайки казуса с мярка 214 “Агроекологични плащания” зам.-министър Гечев отбеляза за възникнал в предходния прием проблем, който с изменението на мярката ще бъде изчистен. На мястото на посочения приоритет „Агроекологични плащания“ е предложено включването на приоритет за проекти, които се изпълняват от млади земеделски производители изцяло в сектор “Плодове и зеленчуци”.

Споделете.

1 коментар

  1. Диана Петрова on

    Е и какво се цели с тези безумни промени…да откажат хората да кандиданстват изобщо.Хубаво,нека се засили контрола ,но тези промени ще са на практика неизпълними.По -добре по -голям контрол и връщане на парите при неизпълнение отколкото всеки който вземе просто да знае че при неизпълнение….нищо.И каква е тази глупост с контрола на 12 500евро вместо 5000 .Това ка нашите умници исщат да направят нещо а всъщност слагат прът в колелата на развитието на всички млади хора желаещи все още да се занимават със земеделие

Коментирайте

Close