Вкуси България със SlowTours.bg

Парите по „Млад фермер“ ще бъдат 76 млн. лв.

0

Средствата, които са заложени по мярка „Млад фермер“ в Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., са 76 млн. лева. Това стана ясно по време на среща на заместник – министър Васил Грудев с представители на „Национална асоциация на младите фермери в България“.

В първоначалния вариант на новата ПРСР, изпратен на Европейската комисия през юли 2014 г., предвидените средства бяха 46 млн. лева. Заместник-министър Грудев обясни, че това е единствената мярка с толкова драстично увеличение на бюджета, спрямо първоначалните предложения.

Той уточни, че се очаква приемът по „Млад фермер“ да започне през май 2015 година. Представителите на асоциацията бяха поканени да вземат участие и в писането на наредбите, които се отнасят до мярката.

„Усилията на екипа на Министерството на земеделието и храните са насочени към изчистване на 426-те забележки и коментари, които Европейската комисия имаше към първия вариант на Програмата“, посочи заместник – министър Васил Грудев. Той обяви, че се очаква България да получи официалното одобрение на ПРСР 2014-2020 до средата на следващата година.

Васил Грудев заяви, че през първото тримесечие на 2015 г. ще бъде отворена и подмярка 4.1, която е за подпомагане на инвестиции в материални и нематериални активи, имащи отношение към подобряване на производствената дейност на земеделските стопанства.

Междувременно представителите на неформалната организация Кауза „Млад фермер“ изпратиха писмо до министерството на земеделието, в което обръщат внимание върху няколко проблема в Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Сред тях е новата таблица за определяне на икономическия размер на стопанствата. „Ние сме изключително притеснени от стандартните разлики, които се залагат! При положение че ще се изисква минимум 8000 евро стандартен производствен обем, за да се кандидатства като млад фермер, то възможностите на стартиращите млади фермери рязко намаляват! За пример искаме да Ви дадем само следните няколко стойности:

• Пчелни семейства – минимум 125 за старт, и неясно колко за растеж!
• Зеленчуци – открито производство – минимум 9,7 дка и неясно колко за растеж!
• Овце-майки – минимум 110 бр. и неясно колко за растеж!
• Черупкови овощни видове – минимум 37 дка!“.

Авторите на писмото цитират агростатистически данни за „Типология на земеделските стопанства, 2010г.”, че  броят на земеделските стопанства отглеждащи зеленчуци, със стандартен производствен обем над 8000 евро, е едва 19,5% (3557 бр. стопанства). „Тоест над 80% (14666 бр. стопанства) от зеленчуковите ферми са с размер по-нисък от 8000 евро стандартен производствен обем.

На база на тази статистика, не разбираме как точно се осъществява „стартовата помощ за млади селскостопански производители” по мярка 6.1?! Това е абсолютно дискриминационно за средностатистическия фермер, камо ли за младите фермери!“, се казва в писмото.

От Кауза „Млад фермер“ настояват тези стойности да се преразгледат и да се обсъдят публично, като се вземат предвид повечето фактори, които влияят на стопанство от един или друг вид.

Те напомнят и намеренията на министерството първо да стартира мярка 4.1 и веднага след нея мярка 6.1. Според тях, по този начин „се дискриминират младите фермери, защото ако искат да се възползват от мярка 4.1. по-скоро, то те трябва да се откажат от кандидатстване по мярка 6.1.“

Предложението на Кауза „Млад фермер“ е след като премине приемът по тези две мерки в началото на 2015 г. да има втори прием на проекти по мярка 4.1. в края на 2015 г.  с гарантиран бюджет за млади фермери. Обосновката ни за това предложение е, че младите фермери, които са стартирали по мярка 6.1 ще имат възможността да ускорят развитието си като се възползват и от правото си да участват по мярка 4.1.

 

Споделете.

Коментирайте

Close