Вкуси България със SlowTours.bg

Осигурeте пълен покой на пчелните семейства през ноември

0

Топлите дни на ноември са времето за полагане на последни грижи за пчелните семейства – подпомагане на облитането, завършване на зазимяването, поставяне на предпазители против мишки. През този период измират много пчели, натрупват се на дъното на кошера и може да запушат входа му. Мъртвите индивиди се отстраняват от дъното с помощта на телена кука.

Препоръчително е кошерите да са вдигнати над земята до 15-20 см и да са с лек наклон напред по посока на входа. Прави се последна проверка на покривите (капаците), които трябва да са плътно затворени и да не пропускат вода. Ако е необходимо, върху тях се поставят тежести, за да не бъдат събаряни от силните ветрове.

Особености в развитието на пчелните семейства през ноември

Климатични особености: температурата на въздуха се понижава и времето се захлажда; в равнинните райони валежите са предимно от дъжд, а в планинските – от сняг.

Пчелните семейства са в неактивния период от развитието си. През дни, когато около обяд се затопля, пчелите летят, а през нощта се събират в кълбо. Температурата, при която пчелните семейства образуват кълбо, зависи от силата им:

  • – за слабите семейства – 12-13°С
  • – за средните по сила – 10°С
  • – за силните – 8°С

Пчелите се струпват плътно между питите върху празните килийки, от които се е излюпило последното пило. Установено е, че 75% от пчелното кълбо се разполага върху свободната от мед част на питите, а останалите 25% заемат части от питите с мед.

Събирането на пчелите в кълбо е приспособление, утвърдило се през годините на еволюция, което им позволява да се топлят взаимно и да намалят до минимум разхода на храна и енергия. През първите месеци на зимния неактивен период пчелите изразходват средно 20-25 г храна на ден, или 0,600 – 0700 кг на месец, към края на зимата месечната консумация се увеличава и стига до 1,000-1,200 кг.

През месец ноември има дни, когато температурата е 10-12°С и пчелите извършват очистителни облитания. Тези облитания имат важно значение за нормалното зимуване.

Задължителни дейности на пчеларя през ноември

Сред задължителните дейности на пчеларя е осигуряването на пълен покой на пчелните семейства. Това е важно условие за добро зимуване на пчелите. Смущенията от влезли в пчелните гнезда мишки, от птици или други животни, както и закъснелите прегледи, са причина за консумация на повече храна.

От друга страна, в резултат на смущенията много пчели се откъсват от кълбото, попадат на по-ниска температура и загиват. По този начин се повишава зимната смъртност. Поради тези причини е необходимо пчелините да са оградени, а за предпазване от силните ветрове да се изгради ветрозащитна ограда.

Съветите за пчелари са от най-новата книга „Сезонна работа в пчелина“ на проф. Иванка Желязкова, ръководител на катедрата по пчеларство в Тракийския университет. Публикуваме ги с разрешението на авторката.

Споделете.

Коментирайте

Close