Caryx

Как да осигурим оптимален микроклимат за пчелите

0

За нормалната дейност на пчелите от особено важно значение е да се поддържа оптимален микроклимат в пчелните гнезда. Осигурява се много добра вентилация като се отворят напълно всички входове и вентилационни отвори, а дъната се спускат. Кошерите се засенчват с трева, клони и др. Добрата вентилация подпомага пчелите за по-лесното им справяне с високите външни температури.

Осигуряване на чиста вода

Пчелите са с повишена нужда от вода за отглеждане на пилото и за поддържане на оптимална въздушна влажност в кошерите. За целта им се осигурява чиста вода чрез поилките.

Особености в развитието на пчелните семейства през юли

  • Климатични особености: най-високи средни месечни температури (дните са горещи и сухи); краткотрайни, понякога поройни, валежи; в повече-то райони на страната през втората половина на месеца се засушава.
  • Медоносна растителност: Ниската влажност и високите температури са причина за намаляване на нектароотделянето в природата. В полските райони естествената тревна и плевелна растителност осигуряват поддържаща паша. Слънчогледът, люцерната (за семепроизводство), лавандулата, резенето, памукът и тютюнът са последната за сезона главна паша. В планинските райони пчелите събират нектар от ливадната растителност и от растенията по сечищата и младите горски насаждения – салвия, планинска чубрица, мащерка, риган, конски босилек, малина, къпина, различни видове детелина и др.

Пчелните семейства са в активно състояние, което им дава възможност пълноценно да използват наличната паша. По този начин събират и складират в пчелните гнезда значително количество нектар.

Към края на месеца затихва размножителният инстинкт, при което активността на пчелните семейства намалява, пчелните майки снасят по-малко яйца за денонощие, преустановява се отглеждането на търтеи, почти спират восъкоотделянето и градежът на пити. Пчелите започват да гонят търтеите от кошерите и са склонни към кражба.

През месец юли може да се проявят остър вирусен паралич и американски гнилец. Към края на месеца проблеми създават неприятелите и вредителите на пчелните семейства – оси и стършели.

Задължителни дейности на пчеларя през юли

  • Разширяване на пчелните гнезда

Основната задача на пчеларите през този месец е да осигурят достатъчно празни пити в пчелните гнезда за складиране на нектар. За целта се поставят магазини и корпуси. Разширяването на пчелните гнезда в началото на месеца се извършва както с изградени пити, така и с восъчни основи за градеж. Когато пчеларят не разполага с достатъчно празни пити, своевременно трябва да изважда пълните, да ги центрофугира и отново да ги връща в кошера.

  • Осигуряване на празни пити в пчелните гнезда за отглеждане на пило

В пчелните гнезда трябва да се поставят периодично пити, в които майките да снасят. Отглеждането на повече пило до по-късен период осигурява достатъчно млади пчели, което е важно условие за нормално презимуване.

  • Преценка на пчелните майки

Важна задача на пчеларите през месец юли е да се направи преценка на майките в пчелните семейства. Времето е благоприятно за подмяна на старите и нископродуктивни пчелни майки с млади.

  • Отделяне на запасни пити

През този период пчеларите имат възможност да отделят запасни пити с нектарен мед и прашец, които да се използват при зазимяване или на следващата година за попълване на хранителните запаси на пчелните семейства. За целта се избират светлокафяви пити със запечатан мед и пити с прашец. Съхраняват се в складови помещения, които периодично се опушват със сяра против восъчния молец.

Съветите за пчелари са от най-новата книга „Сезонна работа в пчелина“ на проф. Иванка Желязкова, ръководител на катедрата по пчеларство в Тракийския университет. Публикуваме ги с разрешението на авторката.

Споделете.

Коментирайте

Close