Отварят новата пчеларска програма на 8 януари

0

Приемът на документи по Националната програма за пчеларство стартира на 8 януари

На 8 януари ще бъде отворен приемът на документи по Националната програма за пчеларство 2014-2016 г. Ще се приемат формуляри по мерките „Борба срещу вароатозата”, „Мерки за подкрепа на извършването на физикохимичен анализ на пчелния мед” и „Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в Общността”.

Приемът на документи по Националната програма по пчеларство ще продължи 10 работни дни в 28-те областни дирекции на ДФ “Земеделие”. Формуляри ще се подават по постоянен адрес на физическите лица или по адрес на управление на фирмите.

Кандидатстването но програмата за пчеларство ще продължи до последната дата на приема

Новото за пчеларската програма е, че кандидатстването продължава до последната дата на приема, а не както беше досега – до изчерпване на бюджета. Часът на подаване на документите вече няма да е водещ критерий за одобрение. Вместо това кандидатите по мярката за подновяване на пчелните кошери ще бъдат класирани според критериите за оценка, определени в Наредба № 9 от 19.11.2013 г.

Част от тези критерии са бъдещите бенефициенти да имат квалификация и минимум 3 години опит в областта на пчеларството, да са регистрирани като земеделски производители за повече от 1 година към датата на кандидатстване и др. Всеки критерий ще носи определен брой точки, на базата на които ще бъдат класирани заявленията.

Друга новост по Националната програма за пчеларство е, че ДФ “Земеделие” ще сключи договори с одобрените кандидати по мерките за борба срещу вароатозата и за подкрепа на извършването на физикохимичен анализ на пчелния мед. Ако бюджетът е недостатъчен, помощта ще бъде намалена с еднакъв процент за всички кандидати.

Документите за кандидатстване са публикувани на електронната страница на ДФ „Земеделие” в раздел Селскостопански пазарни механизми/Месо и пчеларство/ Национална програма по пчеларство за тригодишния период 2014-2016 г.

Споделете.

Коментирайте

Close