InVigor_Promo

Отварят мярката за фермерските пазари с бюджет от 8 млн. евро

0

Мярката за подпомагане на късите вериги на доставка и фермерските пазари ще отвори през есента на 2019 г., става ясно от публикувания на сайта на аграрното министерство индикативен график по ПРСР за следващата година. Бюджетът й ще е до 8 милиона евро, с които ще се финансират дейности за скъсяване на пътя на продуктите от фермата до крайния клиент.

Проекти по подмярка 16.4. “Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки” ще се приемат от септември до октомври. Кандидатите могат да бъдат само организации на произдводители – земеделски стопани, малки и средни предприятия или търговци на дребно, които извършват своите дейности в обхвата на къси вериги на доставки или на фермерски пазар.

Мярката е дългоочаквана, тъй като организирането на фермерски пазари изисква сериозни инвестиции. Според изчисленията на д-р Стоилко Апостолов, управител на Фондацията за биологично земеделие “Биоселена”, 10 000-12 000 лева е първоначалната инвестиция за фермер, който иска да скъси веригата на доставки и сам да отиде на фермерски пазар. Организация, която създава фермерски пазар, се нуждае от два пъти по-голямо капиталовложение.

Стоилко Апостолов

Д-р Стоилко Апостолов

Подмярка 16.4 засега не е прилагана досега и никой няма опит как да се работи по нея. Затова е важно да се познават добре дефинициите за къси вериги на доставки и местни пазари, какви са условията за подпомагане и допустимите разходи, приоритетите при класиране.

В различните категории допустими разходи влизат:

• Проучванията за приложимост на проекта за сътрудничество – 5 000 евро на година за обединение за къса верига на доставки или обединение за фермерски пазар – допустими само за първа фаза на изпълнение;

• Стимулиране на интерес и разширяване на състава – 10 000 евро на година за обединение за къса верига на доставки или обединение за местен пазар – допустими само за първа фаза на изпълнение;

• Текущи разходи във връзка със сътрудничеството – допустими само за втора фаза на изпълнение

• Разходи за популяризиране – допустими само за втора фаза на изпълнение;

• Преки разходи за изпълнение на проект за сътрудничество, включително разходи за инвестиции.

loading...
Споделете.

Коментирайте

Close