Вкуси България със SlowTours.bg

Отварят мярката за създаване на фермерски пазари през юни

0

Мярката за създаване на фермерски пазари ще отвори в началото на юни с бюджет от 8 милиона евро. Това съобщи днес зам.-министърът на земеделието Лозана Василева.

Помощта по подмярката е едва 50% и това ще е препъникамък за кандидатите, смята инж. Гергана Кабаиванова, организатор на фермерските пазари „Пендара“ в Пловдив и в София. Проблем е и ограничението за участие в местни пазари, тъй като производителите трябва да са в радиус 75 км от тях.

Как производителите на автентичен Смилянски фасул, например, да реализират продукцията си на ограничения пазар в Смолянско, предвид това, че сортът се отглежда само в района на село Смилян и селата по горното поречие на Арда? Ако те нямат достъп до големите пазари в Пловдив, София и Варна, не биха могли да продадат реколтите си. Това ограничение трябва да отпадне, за да се развият пазарите устойчиво. Иначе говорим за едно схематично усвояване на средства.

Гергана КабаивановаДруг проблем е, че се дава приоритет само на производители от планинските райони, а голяма част от продукцията се произвежда в равнините и котловините.

Но най-добрата помощ, която би могла да се даде на тези пазари, е от страна на общините – ако те предоставят безплатно терените и осигурят електрозахранване, водоснабдяване, тоалетни. В момента най-сериозна пречка срещаме именно от общините, тъй като терените са на високи цени.

Тази помощ би била напълно достатъчна, за да могат да съществуват и да се развият пазарите самостоятелно, като устойчиви събития. На практика мярката ще подпомогне инвестициите в оборудване – хладилни и топли витрини, бусове. Средства се предвиждат и за маркетингови кампании за развитието на фермерски пазари, сред които и срещи за привличане на фермери, които да участват. Това също е нещо добро.

Следващата седмица ще бъдат публикувани за обществено обсъждане насоките за кандидатстване по подмярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. По думите на зам.-министър Василева, тя ще подпомогне къси вериги за доставка между земеделския производител и крайния потребител.

„По този начин ще има не повече от един посредник. Ще се подпомагат и местни пазари на обединения от земеделски производители, които са в радиус от 75 км от местния пазар. Допустимите разходи ще са за сътрудничество, оборудване, създаването на самия пазар, хладилни витрини и транспортни средства“, допълни д-р Василева.

Приемът по мярката с бюджет от 8 млн. евро ще бъде отворен в началото на месец юни. Срокът за подаване на проекти ще бъде два месеца. През следващия месец се планира и отварянето на приеми по подмерките 5.2 „Инвестиции за възстановяване на потенциала на земеделските земи и на селскостопанския производствен потенциал, нарушени от природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ и 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР 2014-2020 г.

Споделете.

Коментирайте

Close