Kinto

Отварят през октомври подмярка 4.2 за три месеца

0

Очакваме приемът по подмярка 4.2 от ПРСР /2014-2020 г./ да започне след 20 октомври и ще продължи три месеца, съобщи министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов в Пловдив при откриването на семинар на тема: „Европейски пари за по-конкурентноспособен и преработвателен сектор – ПРСР 4.2“. Той поясни, че кандидатстването ще става по електронен път чрез системата ИСУН и процесът ще е прозрачен.

Предвидените промени основно са свързани с критериите за оценка, приоритетните култури и животни и с максималната стойност на проектите, припомнят експертите от Интелиагро. Последната е намалена от 3 на 2 млн. евро. Що се отнася до критериите – основната разлика между предходния прием на проекти и този, който очакваме сега, е че този път съществуващите преработвателни предприятия имат реални шансове да се преборят за финансиране. С въвеждането на два нови критерия, насочени към фирми, регистрирани преди 3 и повече години, с наличен персонал (минимум 5 души) и/или реализиран износ, средствата от вероятно последния прием по подмярка 4.2 ще достигнат до друг тип бенефициенти, в сравнение с тези от приема през 2015 г.

Заявленията вече ще се подават по електронен път през системата на ИСУН. Тази дългоочаквана промяна безспорно ще доведе до повече прозрачност при оценяването на проектите, като освен това ще направи сериозна „цедка“ на консултантите, много от които са частни лица, за които това не е основен бизнес, още по-малко легален такъв. Припомняме, че всички други оперативни програми, включително и тази за рибарство и аквакултури, отдавна работят с ИСУН.

Други важни и позитивни промени, които се очакват са свързани отново с осигуряване на по-голяма публичност и прозрачност, както и улесняване на бенефициентите. Така например в проектонаредбата е добавено условие, че най-малко веднъж на шест месеца Разплащателна агенция трябва да публикува информация за одобрените кандидати и проекти: място на изпълнение и наименование на доставчиците/изпълнителите по проектите. Също така, с цел намаляване на административната тежест, се премахват част от изискуемите за кандидатите документи, доказващи обстоятелства, които ще се проверяват по служебен път.

Министърът призова производители и преработватели да работят ефективно и да се готвят за следващия програмен период. Според него няма съмнение, че Програмата за развитие на селските райони е важна, тя се поддържа от всички държави-членки на Европейския съюз и ще се прилага и след 2020 г.

Споделете.

Коментирайте

Close