Вкуси България със SlowTours.bg

Подмерките за обновяване на селата отварят през юни

0

Първите подмерки за обновяване на селата от мярка 7 на ПРСР 2014-2020 г. ще отворят на 1 юни, съобщи зам.-министърът на земеделието Васил Грудев по време на Националната среща на евроекспертите от общините. Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ е основна за развитието на малките населени места. До края на декември ще има първоначален вариант на Наредбата за прилагане на мярката, която ще даде стабилност и сигурност на бенефициентите.

„Общият бюджет на мярка 7 е 685 млн. евро до 2020 г. Трябва да направим така, че всяко едно евро да отиде там, където е най -необходимо, защото съм убеден, че желанията за инвестиции ще надхвърлят възможностите на бюджета по Програмата“, допълни зам.-министърът.

През юни догодина ще се приемат проекти за инвестиции, свързани с пътища, водопровод, социална и образователна инфраструктура. Когато общината е бенефициент, финансирането ще е на 100%, а когато е ВИК операторът – ще се финансират 75% от инвестициите. Приоритетните проекти на този етап са свързани с изграждането на пътища и водопроводни мрежи в селските общини, както и с развитието на селския туризъм, каза Васил Грудев и уточни, че инвестициите ще бъдат насочени в социалната и образователна инфраструктура чрез изграждане на училища, детски градини и модернизиране на читалищата.

Споделете.

Коментирайте

Close