Caryx

Показват над 300 маришки овце на изложба в Пловдив

0

Традиционната есенна изложба на бели и вакли маришки овце ще събере в двора на Аграрния университет в Пловдив 42 овцевъда от цялата страна. Те ще покажат 311 елитни животни от шест области, съобщи председателят на Сдружението за отглеждане и развъждане на маришките овце проф. Дойчо Димов.

Дойчо Димов

Проф. Дойчо Димов

Изложбата се провежда за 11-ти път. Тя ще бъде открита в 10,30 часа с представяне на участниците и на развъдни групи от бели и вакли маришки овце. Предвидени са конкурси за развъдните групи, за най-красиви овце, конкурси за най-типични кочове.

Изложбата се провежда всяка година като целта ни е да покажем докъде са достигнали овцевъдите в развъждането и селекцията на тези две местни породи, обясни проф. Димов. По този начин, допълни той, искаме да приковем вниманието върху българските породи овце.

Сдружението за отглеждане и развъждане на маришките овце е учредено на 8 август 1990 г. Целта е съхраняване на белите и ваклите маришки овце като ценни овцевъдни генетични ресурси, преодоляване на риска от изчезването им и усъвършенстването им по пътя на чистопородното развъждане. През 1991 г. за първи път е внедрен системен контрол на плодовитостта и млечността на овцете, слага се и начало на идентификация на овцете, свързана с развъдната дейност, попълване на регистър за произхода на овцете и кочовете. През 1993 са заведени родословните книги за бели и вакли маришки овце.

През 1997 г. е разработена информационна система за лактационни изчисления и колекциониране на данни от контроли на млекодобива и плодовитостта. 10 г. по-късно е създадена електронната версия на зоотехническия регистър, която прераства в нова информационна система за мониторинг и мениджмънт на маришките овце. В сдружението членуват над 100 овцевъди от областите Пловдив, София, Хасково, Бургас, Кърджали, Благоевград, Враца и Стара Загора, където се отглеждат бели и вакли маришки овце. В дейността на сдружението вземат участие специалисти, докторанти и студенти от Аграрния университет в град Пловдив.

През 2006 г. е проведена първата есенна изложба на бели и вакли маришки овце в с. Избегли, Пловдивска област. След няколко години е взето решение изложението да се премести в град Съединение. През последните години то се провежда в двора на Аграрния университет.

Споделете.

Коментирайте

Close