Зазимяване на пчелните семейства при различни системи кошери

0

При нашите климатични условия пчелните семейства, заселени в Дадан-Блатови кошери, най-често се зазимяват на 7-8 пити. Само в случаите, когато семействата са много силни, зимуват на 10-11 пити. Средните по сила се оставят през зимата на 5-6 пити.

В кошерите лежаци може да се зазимят 1,2,3 или 4 семейства, разделени помежду си с плътни вертикални прегради. На всяко семейство се обособява отделен вход. Кошерът лежак е най-удобен за зазимяване на отводки и запасни майки.

Пчелни семейства в многокорпусни кошери със сила 10 междурамия се зазимяват в един корпус. Броят на питите в корпуса не се намалява, т.е. гнездото се оставя на 10 пити. Когато семейството е със сила над 10 междурамия, зимува на два корпуса. В този случай пчелите сформират гнездото си главно в долния корпус, но обхващат и участъци от питите в горния. През зимата кълбото се движи бавно нагоре, където е по-топло. Поради това не трябва да се допуска прекъсване на меда между корпусите. Ето защо в горния корпус се подреждат пълните с мед пити, а в долния – тези с по-малко мед.

Слабите пчелни семейства (сила 4 и под 4 междурамия), заселени в многокорпусни кошери, се зазимяват на толкова пити, колкото пчелите им покриват добре. Излишните пити се изваждат. Гнездото се ограничава с преградна дъска, зад която се поставя стоплящ материал.

Тръвната е близка до естественото жилище на пчелите и е удобна за зимуване – кълбото не се движи, защото хранителните запаси са разположени над него. Зазимяването на тези примитивни кошери се изразява в здраво укрепване и затопляне. Долният край на тръвната се замазва към основата с глина (кал), като само входът се оставя отворен. Допълнителната покривка (кафтарът) се прикрепва добре към кошера, като се завързва с тел. На входа на тръвните не се поставят предпазители против мишки.

Записване на данните от зазимяването

При зазимяване на пчелните семейства се записва състоянието на всяко от тях. Данните трябва да включват:

  • сила
  • брой на питите в пчелното гнездо
  • количество мед и прашец
  • възраст и състояние на пчелната майка
  • разположение на гнездото в кошера
  • начин на затопляне

От тези записки пчеларят ще се ръководи при работата си със семействата през зимата и рано напролет. От тях се получава и информация за пчелните семейства, които ще се нуждаят от допълнителни грижи.

Допълнителни дейности при зазимяване на пчелите

Кошерите трябва да са защитени от вятър. Желателно е на разположените на открито пчелини да се постави ветрозащитна ограда. За да се огряват добре от слънцето, се препоръчва входовете на кошерите да са в посока югоизток. Върху покривите им може да се постави тежест (камък, циментова плоча, тухла и др.), за да не бъдат съборени от силния вятър.

Съществуват три възможности за подреждане на питите в пчелните гнезда при зазимяване:

  • зазимяване на свод – заетите наполовина пити с мед са в средата на гнездото, а пълните – в края. Пчелите оформят кълбото върху средните пити, срещу които се оставя входът на кошера
  • едностранно зазимяване – пълните с мед пити се подреждат до стената на кошера, а тези с по-малко мед – към преградната дъска
  • зазимяване на брада – в средата на пчелното гнездо се подреждат пълните с мед пити, а в края – по-празните.

Пчелните гнезда се затоплят отстрани (зад преградната дъска) и отгоре (над покривната дъска). Изолационните (затоплящите) материали трябва да са сухи, за да поемат излишната влага, появила се по време на зимуването. За затопляне на кошерите отдолу под дъната им може да се постелят слама или сухи листа.

Осигуряване на вентилация

За нормалното зимуване на пчелните семейства голямо значение има добрата вентилация. Големината на входа трябва да е толкова сантиметра, колкото са питите в пчелното гнездо. Препоръчва се пчелите да зимуват на отворен горен вход, а долният да се намали до 1-2 см. Чистият и по-студен въздух постъпва през долния вход, преминава през пчелното кълбо, затопля се, издига се нагоре и излиза през горния вход. По този начин се избягва кондензацията и овлажняването на кошерите.

Кошерите се повдигат леко в задната си част така, че да се получи слаб наклон по посока на входа. Това улеснява излизането на отделените при дишането на пчелите газове и оттичане на евентуално проникнала вода. На входовете на кошерите се поставят предпазители против мишки.

Съветите за пчелари са от най-новата книга “Сезонна работа в пчелина” на проф. Иванка Желязкова, ръководител на катедрата по пчеларство в Тракийския университет. Публикуваме ги с разрешението на авторката.

Споделете.

Коментирайте

Close