Вкуси България със SlowTours.bg

Предстои ли фалит на “Напоителни системи” ЕАД?

0

“Напоителни системи” ЕАД е пред обявяване във фалит не поради липса на финансов ресурс, а поради прилагането на юридически хватки от освободеното ръководство. Това е посочено в позицията на Национална Федерация “Земеделие и горско стопанство” на КТ “Подкрепа” по повод кризата в държавното дружество.

От 13.06.2021 г., след освобождаването на Съвета на директорите на “Напоителни системи” ЕАД, включително Снежина Динева в качеството й на изпълнителен директор, дейността на дружеството е практически блокирана. Новият Съвет на директорите не може да бъде вписан в Агенцията по вписванията, като една от причините е обжалването от страната на освободеното ръководство пред съда. В резултат, новото ръководство не може да изработи спесимен и електронен подпис в банката, която обслужва дружеството. Всичко това блокира разплащанията към контрагенти, НАП и служители. Към този момент има неразплатени осигуровки и заплати на част от служителите на дружеството.

До момента са подадени пет заявления за вписване на новото ръководство, по четири от тях вече има актове за спиране. “Прекият ефект от всичко това е един единствен – блокиране на дейността на дружеството. Той, за съжаление, води до загуби в особено големи размери за държавата”, коментира земеделският министър проф. Христо Бозуков. “Всеки има право да си потърси правата в съда, ако смята, че е освободен несправедливо от поста, който заема.

Проф. Христо Бозуков

Проф. Христо Бозуков, министър на земеделието

Но е недопустимо да съществува законова възможност, чрез която да се блокира дейността на 100 % държавно дружество, което е част от националната сигурност на страната. Факт е, че през несъвършенства в законодателството, бившето ръководство на “Напоителни системи” води към фалит дружеството, което то самото твърди, че е управлявало по най-добрият възможен начин през последните 4 години”, изтъкват от Национална Федерация “Земеделие и горско стопанство” на КТ “Подкрепа”.

Синдикатите припомнят, че “назад в годините, като представители на работещите в “Напоителни системи” ЕАД, заедно с нашите членове, преминахме през множество протести, включително и палатков лагер пред Министерския съвет , за да принудим управляващите да върнат – чрез корекция в Закона за водите, финансирането от републикански бюджет на дейността по опазването от вредното въздействие на водите , която беше отменена в закона през 2011 година и която промяна доведе дружеството до фактически фалит през 2017 година.

През последните години в дружеството влизаха целево средно по 19 млн. лева от републиканския бюджет. Ръководството изтегли кредити, с които да покрие натрупаните задължения към НАП. Чрез разпродаване на активи, бяха покрити значителна част от задълженията на дружеството към различни контрагенти. Всички работници и служители съзнателно изпълняват служебните си задължения и дружеството е стабилизирано именно чрез гарантираните средства от бюджета”.

Анелия Иванова, земеделски синдикат КТ Подкрепа

Анелия Иванова, председател на НФЗГС към КТ “Подкрепа”

“Призоваваме народните представители да преминат към промяна на законодателството в България, което допуска такъв тип блокиране на дейността на стратегически важни държавни предприятия. Докажете с действия, че сте отговорни управляващи и народни избраници, които защитават националния интерес и този на сънародниците си!”, призовава Анелия Иванова, председател на НФ “Земеделие и горско стопанство” на КТ “Подкрепа”.

“Практиката показва, че едно исково производство има продължителност между 2-3 години. Означава ли това, че регистърното производство трябва да бъде спряно през целия този период? И какви биха били последиците за държавата?”, коментира още министър Бозуков.

Споделете.

Коментирайте

Close