Вкуси България със SlowTours.bg

„Напоителни системи“ започва поливния сезон за 2021 година

0

От днес започва поетапното подаване на вода по напоителните канали в районите, в които са подадени заявления за доставка на вода за напояване.

Язовирите на територията на страната разполагат с достатъчен обем за безпроблемното протичане на поливния сезон, увериха от “Напоителни системаи” ЕАД. Каналната мрежа на дружеството е в добро техническо състояние, като преди стартирането на поливния сезон са извършени частични рехабилитации, където е необходимо.

Цената на доставяната от “Напоителни системи” ЕАД вода за напояване остава непроменена. Повече информация за методиката за формиране цената на услугата “доставка на вода за напояване” може дас е намери на сайта на дружеството www.nps.bg.

Споделете.

Коментирайте

Close