Вкуси България със SlowTours.bg

Преведоха и втория транш за овце майки и кози майки по ПНДЖ3

0

Държавен фонд „Земеделие“ преведе и втория транш от 13 млн. лв. (12 939 197 лв.)  по Схемата за преходна национална помощ за овце майки и кози майки, обвързана с производството.

Средствата по ПНДЖ3 бяха разпределени на 6977 земеделски стопани. Ставката за плащане на едно животно за втори транш е в размер на 16.91 лв., съобщи директорът на ДФЗ Васил Грудев по време на Деветия национален семинар на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ).

Фондът преведе първия транш по ПНДЖ 3 на 18 октомври, като сумата бе общо 15,78 милиона лева. Ставката за едно допустимо за подпомагане животно бе 20,67 лв. Право на подпомагане по Схемата за преходна национална помощ за овце майки и кози майки, обвързана с производството имат кандидати, които отглеждат в стопанствата си 50 или повече животни и отговарят на изискванията на Наредба 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания.

Преходна национална помощ се отпуска само за секторите, за които са предоставяни национални доплащания през 2013 г., като максималният бюджет представлява намаляваща функция от одобрения от ЕК бюджет за схемите за национални доплащания за посочената година.

ДФЗ въвежда като добра практика финансирането по схемите от директните плащания, по което има 2 транша, да се затваря в рамките на финансовата година, каза още Васил Грудев. Традиционно второто плащане по тези схеми се осъществяваше в края на януари следващата година.

Споделете.

Коментирайте

Close