Вкуси България със SlowTours.bg

Земеделци опитаха да източат милиони субсидии с незаконно заявени 160 хил. декара

0

Земеделци от шест области на страната са опитали да източат милиони левове субсидии, като са декларирали фалшиво правно основание за обработката на 160 хил. декара земя. Става дума за 95 стопани, кандидатствали за директни плащания по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) в кампанията по Директни плащания за 2019 г., съобщи аграрното министерство.

Фермерите са заявили общо 250 000 декара земя, като 160 000 декара са очертани, без да имат правно основание за това – не са техни собственици и нямат договори за наем, аренда или други права за ползване. Площите са заявени на различни места, често в различни общини и дори области спрямо земите, за които кандидатите разполагат с правно основание.

Опитът за източване на субсидии е засечен от експерти на МЗХГ и ДФЗ при проверка на очертаването на площи в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК). Земеделските земи, които са посочени от стопаните за подпомагане, са основно на територията на областите Велико Търново, Габрово, Благоевград, Кюстендил, Перник и София-град. Заявените площи по СЕПП и „зелените“ директни плащания на тези фермери са за около 8 млн. лева. За неправомерно очертаните площи субсидии няма да бъдат изплатени.

Субсидии СЕПП

Земеделците са се опитали да източат милиони субсидии

34 от тези 95 кандидати подават заявление за подпомагане за първи път. Над 90% или почти 14 500 ха от 16 000 ха, площите, заявени без правно основание, са посочени като постоянно затревени площи. Само 23-ма от тези бенефициенти имат регистрирани животновъдни обекти с пасищно отглеждани животни.

Извършените проверки показват, че в голяма степен правното основание на тези бенефициенти е за земеделски имоти, които по начин на трайно ползване се водят земеделски. Реално обаче те са силно захрастени или гористи местности, както и земи с реално неземеделски характер – дерета, кариери, табани и др.

„По този начин са направили опит да заобикалят нормативните разпоредби, заявявайки други земеделски земи. Това, както и заявяването без никакво или недостатъчно като размер правно основание, също представлява нарушение на чл. 41, ал. 3 на Закона за подпомагане на земеделските производители“, обясниха от земеделското министерство.

Според европейските регламенти за директните плащания на площ, земеделските земи, включени в заявлението за подпомагане, трябва бъдат с регистрирано правно основание. МЗХГ извършва допълнителни проверки на очертаваните площи и дали злоупотребилите земеделци са подпомагани от служители на областни и общински дирекции по Земеделие. Доклад с извършените проверки ще бъде даден и на Прокуратурата.

Споделете.

Коментирайте

Close