Вкуси България със SlowTours.bg

Преведоха над 35,6 млн. лева субсидии на биопроизводителите

0

ДФЗ преведе над 35,6 млн. лв. на биопроизводителите по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020 г. Без субсидии остават стопаните, чиито данни не са въведени в Регистъра на биопроизводителите.

Средствата са насочени по сметките на 3 177 земеделски стопани с одобрени заявления по направление „Биологично растениевъдство“, „Биологично животновъдство“ и „Биологично пчеларство“ за Кампания 2019.

По направление „Биологично растениевъдство“ субсидии получават 2 398 стопани, които си разпределят над 29 млн. лв. Фермерите, които отглеждат стадата си по биологичен начин, са 41. По банковите им сметки са наредени общо 174 870 лв. Финансова подкрепа от над 6 млн. лв. има и за 813 биологични пчелари.

Подпомагането по мярката е във вид на годишно компенсаторно плащане за земеделски стопани, които доброволно извършват биологични дейности. 75% от средствата се осигуряват от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), а останалите 25% – от националния бюджет.

Споделете.

Коментирайте

Close