Превеждат субсидиите на земеделските производители по СЕПП в понеделник

0

Субсидиите на земеделските производители по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) ще бъдат изплатени на 16 декември, а до 20 декември ще бъдат преведени и парите по необлагодетелстваните райони, съобщи ДФ “Земеделие”.

По СЕПП в понеделник ще бъдат преведени общо 635 млн. лв., отделно фондът ще пусне и 115 млн. по схемите за обвързано подпомагане. Земеделските стопани ще получат субсидиите си според разчетите за месец декември, които се запазват без промяна от първоначално одобрените директни плащания по линия на Европейския фонд за гарантиране на земеделието в размер до 750 млн. лв.

ДФЗ планира до 20 декември 2019 г. да плати и финансовото подпомагане по мярка 13 от ПРСР – за необлагодетелствани райони. За целта на фонда са необходими общо до 83,8 млн. лв. С решението на МС от днес се осигуряват допълнителни 41,5 млн. лв., които не достигаха, за да са обезпечи превеждането на субсидиите на всички кандидати по мярка 13, подали заявления за Кампания 2019г.

Днес 2042 козевъди и овцевъди получиха 22 млн. лева обвързана подкрепа за Кампания 2019 по Схемата за обвързано подпомагане за овце майки и кози майки под селекционен контрол (ДПЖСК). Ставката за плащането на едно допустимо за подпомагане животно е 80,11 лв. за първите 100 броя животни, и 72,83 лв. за повече бройки.

Споделете.

Коментирайте

Close