Новият “Зелен курс на Европа” – Брюксел поставя храната в центъра на вниманието

0

Европейската комисия поставя храната, природата и климата в центъра на вниманието със своята нова инициатива “Европейски зелен курс” (European Green Deal). Тя ще бъде представена днес от новосформираната Европейска комисия, а в началото на следващата година се очаква да се приеме и стратегията “От фермата до вилицата” (Farm to Fork Strategy) за промените в хранителните системи.

На извънредно пленарно заседание днес от 15.00 ч. българско време в Брюксел евродепутатите ще обсъдят “Европейския зелен курс”, който ще се фокусира върху борбата срещу изменението на климата и други екологични цели в областта на транспорта, енергетиката, замърсяването, селското стопанство, кръговата икономика и биологичното разнообразие.

Целта на инициативата е Европа да стане първият климатично неутрален континент

Инициативата има за цел Европа да се превърне в първия климатично неутрален континент. А Еврокомисията има пълни основания да се фокусира върху храната – над 820 милиона души в света гладуват системно, а производството на храни в световен мащаб трябва да се увеличи с 60%, за да изхрани очакваното през 2050 г. население от 9 милиарда души. Въпреки че природните ресурси намаляват, всяка година 1,3 милиарда тона, или приблизително 1/3 от храната, произведена за човешка консумация, се губи.

Екосистемите също са под натиск, а биологичното разнообразие се унищожава, тъй като хранителните системи са отговорни за почти 1/3 от емисиите на парникови газове, генерирани от човека. Промените в климата са допълнителна критична заплаха за световното производство на храни, което от своя страна оказват силно влияние върху емисиите парникови газове и способността ни да поддържаме глобалните температури на безопасни нива. Тревожните предупреждения са в основата на инициативата “Европейски зелен курс”.

Европейският парламент ще проведе извънредно пленарно заседание, на което председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен и зам.-председателят на ЕК Франс Тимерманс ще представят и ще обсъдят с евродепутатите “Европейския зелен курс”. Новата инициатива ще се фокусира върху борбата срещу изменението на климата и други екологични цели в областта на транспорта, енергетиката, замърсяването, селското стопанство, кръговата икономика и биологичното разнообразие.

“От фермата до вилицата” – една справедлива, здравословна и екологична хранителна система

Европейската храна е безопасна, питателна и с високо качество. Сега тя трябва да се превърне и в глобален стандарт за устойчивост. Производството на храни все още води до замърсяване на въздуха, водата и почвата, допринася за загубата на биоразнообразие и изменението на климата и консумира прекомерно количество природни ресурси, докато важна част от храната се губи. В същото време храненето с нискокачествени продукти допринася за затлъстяването и заболявания като рак.

Конкретни мерки за справяне са набелязани в стратегията “От фермата до вилицата” (Farm to Fork), която Еврокомисията ще представи през пролетта на 2020 г. и ще започне широк дебат със заинтересованите страни, обхващащ всички етапи на хранителната верига. Целта е да се проправи пътят към формулиране на по-устойчива хранителна политика. Предложенията на Комисията за Общата селскостопанска политика за периода 2021—2027 г. предвиждат поне 40% от общия бюджет на ОСП и поне 30% от Фонда за морски риболов да отиват за действия в областта на климата.

Като се има предвид, че началото на новата ОСП се очаква да се забави до началото на 2022 г., ЕК ще работи с държавите членки и заинтересованите страни, за да гарантира, че от самото начало националните стратегически планове за селско стопанство напълно отразяват амбицията на инициативата “Европейски зелен курс” и стратегията “От фермата до вилицата”.
Ягоди

Намаляване употребата на антибиотици, пестициди и увеличаване на площите за биологично земеделие

Новият “Европейски зелен курс” има за цел драстично намаляване на антибиотиците, както за лечението на хора, така и за животни. Всяка година повече от 670 000 инфекции при хора в страните от ЕС се дължат на антибиотична резистентност, която пък води до 33 000 смъртни случая годишно. Всяка година антибиотичната резистентност струва на бюджета на ЕС 1,5 милиарда евро, натрупани от загуби на продукция или пък отпуснати за допълнителни лечения.

“Европейският зелен курс” има амбицията за значително намаляване на употребата на химически пестициди и изкуствени торове. Комисията ще определи мерките, включително законодателните, необходими за постигане на тази цел. ЕС трябва да разработи иновативни начини за защита на реколтите от вредители и болести и да разгледа потенциалната роля на новите иновативни техники за подобряване устойчивостта на хранителната система, като същевременно гарантира, че те са безопасни.

В същото време площите с биологично земеделие в Европа ще трябва да се увеличат. Властите трябва да заострят вниманието си върху измамите с биологични храни, тъй като в Европейския съюз се наблюдава ръст на измамите с такива продукти. Те се продават като био на много високи цени, показва проверката на Европол това лято. В 16 страни членки бяха засечени незаконни практики за продажба на псевдо биологични храни – в тях или са били засечени експозиции от пестициди, или пък продажбите им са придружени с фалшиви биологични сертификати.

Стратегията “От фермата до вилицата” предвижда разработката на нови храни, базирани на водорасли

Стратегията “От фермата до вилицата” има за цел да намали въздействието върху околната среда на секторите за преработка на храни и търговия на дребно, като предприеме действия по отношение на транспорта, съхранението, опаковките и хранителните отпадъци. Това ще включва и разработка на нови иновативни храни и фуражи, като например морски дарове на базата на водорасли.
Храни от водорасли
Целта е да се насърчава достъпната здравословна храна за всички. Вносните храни, сред които и ГМО, които не отговарят на съответните екологични стандарти на ЕС, не са разрешени на пазарите на ЕС. Комисията ще помага на потребителите да избират здравословни и устойчиви режими на хранене, както и ще предприеме действия за намаляване на хранителните отпадъци. Комисията ще информира по-подробно хората, включително чрез цифрови средства, за това откъде идва храната, нейната хранителна стойност и отпечатъка й върху околната среда.

Всички политики на ЕС следва да допринасят за запазването и възстановяването на европейския природен капитал, затова стратегията за биологично разнообразие ще включва предложения за екологични европейски градове и увеличаване на биоразнообразието в градските пространства. Комисията ще обмисли изготвянето на план за възстановяване на природата и ще разгледа как да осигури финансиране, за да помогне на държавите членки да постигнат тази цел.

За да защити европейските граждани и екосистеми, ЕС трябва да следи по-добре, да докладва, предотвратява и отстранява замърсяването на въздуха, водата, почвата и потребителските продукти, се посочва още в “Европейския зелен курс”. За да отговори на тези взаимосвързани предизвикателства, през 2021 г. Комисията ще приеме план за действие с нулево замърсяване на въздуха, водата и почвата.

Постигането на новите цели само в областта на климата и енергетиката за периода до 2030 г. ще изисква 260 милиарда евро допълнителни инвестиции годишно, т.е. около 1,5 % от БВП за 2018 г. Тези инвестиции ще изискват мобилизиране на публичния и частния сектор. Поне 25 % от дългосрочния бюджет на ЕС трябва да бъде предназначен за действия в областта на климата, като допълнителна подкрепа ще бъде оказана от Европейската инвестиционна банка. За да може и частният сектор да допринесе за финансирането на зеления преход, през 2020 г. Еврокомисията ще представи стратегия за зелено финансиране.

Споделете.

Коментирайте

Close