Превеждат националните субсидии за животновъди, разсрочват кредитите им

0

До 18 октомври животновъдите ще получат първия транш от националните субсидии по схемата за Преходна национална помощ за говеда, необвързани с производството (ПНДЖ1) и по Схемата за преходна национална помощ за овце майки и кози майки, обвързани с производството (ПНДЖЗ) за Кампания 2019.

В същото време кредитите на животновъдите ще бъдат разсрочени, реши Управителният съвет на ДФ “Земеделие”. Утвърдените средства по схемата за Преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството, за 2019 г. са до 19,4 милиона лева. По втората схема овцевъди и козевъди ще получат общо до 16,23 млн. лева, уверяват от ДФЗ. Общо 35,63 милиона лева е одобреният финансов ресурс.

Управителният съвет на ДФЗ реши още да разсрочи кредитите, отпуснати на животновъди през периода 2008-2012 г. и на картофопроизводителите, получили заеми през 2011 г. Размерът на лихвата по отсрочването на задълженията е в размер на 3%.

Заявления за отсрочване на отпуснати кредити в сектор „Животновъдство“ ще се приемат от 21 октомври 2019 г. до 10 януари 2020 г.
Отсрочват се дължимите към 27.11.2019 г. :
– главница и лихва по предоставени през 2008 г. и 2010 г. кредити на птицевъдите за закупуване на фураж, до 27 ноември 2020 г.
– главница и лихва по предоставени през 2008 г. и 2010 г. кредити на свиневъдите за закупуване на фураж, до 27 ноември 2020 г.
– главница и лихва по предоставени през 2008, 2009, 2010 г. и 2012 г. кредити на животновъдите за закупуване на фураж, до 27 ноември 2020 г.;

От възможността за отсрочване на дължимите заеми могат да се възползват само стопани, които през стопанската 2018-2019 г. отглеждат животни от същото направление, по което е получен кредитът (птицевъдство, свиневъдство, животновъдство-едър и дребен рогат добитък). Доказването на условието се удостоверява с извлечение от Интегрираната информационна система ВетИс на БАБХ, а за животните, които не подлежат на идентификация – писмо от официален ветеринарен лекар.

Споделете.

Коментирайте

Close