Вкуси България със SlowTours.bg

Разсрочват за още 1 год. кредитите за изхранване на животните

0

Разсрочват с още една година кредитите на животновъдите

Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ (УС на ДФЗ) взе решение за разсрочване на дължимите към 25 ноември 2014 г. кредити за изхранване на животните и лихвите по тях с една година. Лихвеният им процент се намалява от 4,5% на 4 на сто. Кредитите са отпуснати за закупуване на фураж и фуражни компоненти за изхранване на преживни животни (говеда, биволи, овце и кози), птици и свине. Те се отнасят за периода 2008-2010 г., както и за 2012 година. Животновъдите могат да подават заявления за анекси към договорите за разсрочване на задълженията в областните дирекции на Фонда от 10 ноември до 22 декември 2014 година.

През септември м. г. Министерството на земеделието отново разсрочи кредитите на животновъдите, отпуснати през 2008, 2009, 2010 и 2012 г.

Заявления за разрочване на кредитите за изхранване на животните ще се подават от 10 ноември до 22 декември

Срокът за обслужването им се удължи до 25 ноември 2014 г. Кредитите на животновъдите са отпуснати от Фонда за закупуване на фураж за изхранване на говеда, биволи, овце, кози, птици и свине. Лихвата по разсрочването бе намалена до 4,5%.

Заемите бяха разсрочени при определени условия – преди подаване на заявлението, кредитополучателите трябва да са възстановили дължимата лихва към 29.11.2013 г. Друго условие бе те да се ангажират до края на юни 2014 г. да изплатят определен процент по дължимата главница.

В периода 2008-2010 г. са били отпуснати над 3300 кредита на животновъди. Общата сума е за 67 млн. лв. През 2012 г. ДФ „Земеделие“ отпусна над 1000 краткосрочни заема на обща стойност 10 млн. лева за изхранване на животните.

Споделете.

Коментирайте

Close