Вкуси България със SlowTours.bg

Проекти по лозаро-винарската програма се приемат само със запазен час

0

Приемането на проекти по Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор ще става само с предварително запазени часове, съобщиха от ДФ „Земеделие“. Това засяга проекти по мерките „Популяризиране в трети държави“ и „Инвестиции в предприятия“. Промяната е във връзка с мерките срещу разпространението на коронавируса COVID-19 на територията на Република България.

Необходимите документи по двете мерки ще се подават лично или чрез упълномощено лице в Централното управление на ДФЗ в София, отдел „Вино, промоционални програми и лицензии“. Часовете за прием ще се записват на следните телефони: 02/81 87 513, 02/8187 517 и 02/8187 534. „Запазването на часове се предприема с цел осигуряване на условия, щадящи здравето на бенефициентите, както и осигуряване на тяхното удобство“, обясняват от фонда. Така ще се избегне и струпването на хора в сградата на ДФЗ.

Срокът за подаване на документи по мярка „Популяризиране в трети държави“ е до 31 март 2020 г., а по мярка „Инвестиции в предприятия“ – до 10 април 2020 г. Хората, които кандидатстват по мярка „Популяризиране в трети държави“ ще могат да получат до 60% европейско финансиране за промоции на вино на пазарите извън ЕС, вместо досегашните 50%. От по-високия размер на европейско финансиране ще могат да се възползват всички кандидати, чиито проектни предложения са подадени и одобрени в срок от 12 месеца, считано от 03.02.2020 г.

Кандидатите по мярка „Инвестиции в предприятия“, освен за закупуването на нови машини и съоръжения, свързани с процеса на производство и съхранение на вино, ще могат да кандидатстват и за строително-монтажни работи по изграждане, надстрояване, пристрояване или реконструкция на сгради, предназначени за производство и съхранение на вино, контрол на качеството на произведените вина и др.

Споделете.

Коментирайте

Close