Ставката по схемата за преразпределително плащане е 137,22 лева/хектар

0

137,22 лева на един допустим хектар е одобрената ставка за подпомагане по Схемата за преразпределително плащане за 2019 г. Средствата се предоставят за първите до 30 хектара, които отговарят на условията по Схемата за единно подпомагане на площ (СЕПП). През миналата година ставката беше 147,55 лева на хектар.

Новият размер е определен със заповед на министъра на земеделието Десислава Танева. В понеделник, 23 март 2020 г., Държавен фонд „Земеделие“ ще извърши плащането към земеделските стопани по схемата. Схемата за преразпределителното плащане е доброволна за държавите членки и определя по-високо еднакво за всички бенефициенти плащане на хектар за първите хектари на всяко стопанство, допустимо за подпомагане по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП).

България взе решение да приложи схемата през 2014 г. Плащането се предоставя на годишна база на отговарящите на условията за подпомагане хектари. Финансирането за схемата се осигурява от тавана за директни плащания за съответната година, като бюджетът може да бъде до 30% от тавана за директни плащания за съответната година. Размерът на първите хектари се определя по решение на съответната държава, но не може да е по-голям от 30 ха (300 дка) или средния размер на стопанството в съответната държава.

За България средният размер на стопанствата е 6 ха (60 дка) съгласно данните за страната в Регламент 1307/2013. Надбавката за първите хектари не може да бъде по-голяма от 65% от националното средно плащане на хектар. Европейското законодателство дава възможност на държавата членка да приложи различен размер на добавката за хектарите в рамките на първите 30 ха (300 дка) като градацията е по избор на съответната държава членка.

Споделете.

Коментирайте

Close