Вкуси България със SlowTours.bg

Производителите на картофи подават заявления за разсрочване на заемите си

0

Производителите на картофи от днес, 21 октомври, могат да подадат заявления в областните дирекции на ДФ „Земеделие“ за разсрочване на заемите си. Документи ще се приемат до 30 ноември включително.

Отсрочват се дължимите към 27.11.2019 г. главница по предоставени кредити за закупуване на семена, минерални торове и препарати за производство на картофи до 27 ноември 2020 г. Същото се прилага при условие, че дължимата към 27 ноември 2019 г. лихва е възстановена преди подаване на заявление за отсрочване. От възможността за отсрочване на дължимите кредити могат да се възползват само кредитополучатели, които през 2019 г. са отглеждали културата картофи, за която е получен кредитът.

Доказването на условието се удостоверява с извлечение от Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) или анкетен формуляр (в случай на неочертаване на площите в ИСАК) за обработваните площи. Не се допуска отсрочване на кредити на кредитополучател, за който е открито производство по несъстоятелност по реда на Търговския закон към датата на сключване на анекса.

Споделете.

Коментирайте

Close